• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Dopuszczenie do obrotu akcji serii F (2022-04-15 15:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2022
Data sporządzenia: 2022-04-15
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) uchwałą nr 384/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. stwierdził dopuszczenie i postanowił wprowadzić z dniem 22 kwietnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 114.832 akcje zwykłe na okaziciela serii F Emitenta (Akcje) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) kodem PLKRK0000671. Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu GPW wprowadzenie Akcji do obrotu nastąpi w dniu 22 kwietnia 2022 r. pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 22 kwietnia 2022 r. asymilacji tych Akcji z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLKRK0000010.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 36/2022

Date: April 15th 2022

Subject: Admission of Series F shares to trading

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the Company or the Issuer) announces that the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (the WSE), by way of its Resolution No. 384/2022 of April 14th 2022, declared the admission of, and resolved to introduce – as of April 22nd 2022 – to exchange trading on the main market of the WSE, 114.832 Series F ordinary bearer shares in the Issuer (the Shares) with a par value of PLN 1.00 per Share, to which the Central Securities Depository of Poland (the CSDP) assigned ISIN code PLKRK0000671. Pursuant to the resolution of the WSE Management Board, the introduction of the Shares to trading will take place on April 22nd 2022 on condition that, on April 22nd 2022, the Shares are assimilated by the CSDP with the Issuer shares already traded on the stock exchange, assigned ISIN code PLKRK0000010.

Detailed legal basis: Par. 17.1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-15Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu
2022-04-15Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk