• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Dopuszczenia do obrotu i asymilacja akcji serii F (2021-12-02 18:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr56/2021
Data sporządzenia: 2021-12-02
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Dopuszczenia do obrotu i asymilacja akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 1195/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. stwierdził dopuszczenie i postanowił wprowadzić z dniem 6 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 272.853 akcje zwykłe na okaziciela serii F Emitenta („Akcje”) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLKRK0000671”.
Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu GPW wprowadzenie Akcji do obrotu nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r. asymilacji tych Akcji z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLKRK0000010”.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczeniem z dnia 1 grudnia 2021 r. postanowił dokonać z dniem 6 grudnia 2021 r. częściowej asymilacji Akcji z akcjami na okaziciela zarejestrowanymi pod kodem „PLKRK0000010”.
Po przeprowadzonej asymilacji z dniem 6 grudnia 2021 r. kodem „PLKRK0000010” oznaczonych będzie 19.012.898 akcji zwykłych na okaziciela KRUK S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 56/2021

Date: December 2nd 2021

Subject: Admission of Series F shares to trading and their assimilation with existing shares

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Company” or the “Issuer”) announces that the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (the “WSE”), by way of its Resolution No. 1195/2021 of November 30th 2021, declared the admission of, and resolved to introduce – as of December 6th 2021 – to exchange trading on the main market of the WSE, 272,853 Series F ordinary bearer shares in the Issuer (the “Shares”) with a par value of PLN 1.00 per Share, to which the Central Securities Depository of Poland (the “CSDP”) assigned ISIN code PLKRK0000671.

Pursuant to the resolution of the WSE Management Board, the introduction of the Shares to trading will take place on condition that, on December 6th 2021, the Shares are assimilated by the Central Securities Depository of Poland with the Issuer shares already traded on the stock exchange, assigned ISIN code PLKRK0000010.

The Company’s Management Board further announces that the Central Securities Depository of Poland (the “CSDP”), by way of a statement dated December 1st 2021, decided to perform partial assimilation of the Shares with the bearer shares registered under ISIN code PLKRK0000010, effective as of December 6th 2021.

Following the assimilation, as of December 6th 2021, there will be 19,012,898 ordinary bearer shares in KRUK S.A. assigned ISIN code PLKRK0000010.

Detailed legal basis: Par. 17.1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]KRUK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KRUK S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)51-116
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Wołowska
8(ulica)
(numer)71 790 28 51
71 790 21 80(telefon)

(fax)info@kruksa.pl
www.kruk.eu(e-mail)

(www)894-23-89-605
931189985(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-12-02Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu


2021-12-02Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk