• Odbierz prezent
KRUK S.A.: Decyzja Banku w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności (2022-03-18 21:36)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr20/2022Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.
Temat


Decyzja Banku w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 marca 2022 roku powziął informację o pozytywnej decyzji Unicredit SpA z siedzibą w Mediolanie, w zakresie zawarcia z podmiotem zależnym Emitenta, KRUK Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie, umowy zakupu portfela niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o wartości nominalnej do 350 mln EUR (1,65 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 18 marca 2022 roku) powstałych w okresie od pierwszego kwartału 2022 do końca roku 2022.
Wierzytelności zostaną nabyte w czterech transzach.
Emitent osobnym raportem niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 20/2022

Date: March 18th 2022

Subject Bank’s decision to conclude debt assignment agreement

Legal basis: Article 17_1_ of MAR - Inside information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the “Issuer”) announces that on March 18th 2022 it was notified of a positive decision by Unicredit SpA of Milan, concerning the conclusion of a debt assignment agreement with the Issuer’s subsidiary KRUK Investimenti s.r.l. regarding the purchase of a portfolio of Italian unsecured consumer loans with nominal value of up to EUR 350 m (PLN 1,65 bn at the mid-rate quoted by the National Bank of Poland for March 18th 2022) and originated from first quarter 2022 to the end of the year 2022.

The portfolio will be purchased in four tranches.

The Issuer will immediately notify about the conclusion of the agreement in a separate report.


KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-03-18Piotr KrupaPrezes Zarządu


2022-03-18Piotr KowalewskiCzlonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk