• Odbierz prezent
Kruk przedstawia wyniki za 1 półrocze 2019 r. Spółka windykacyjna z niższym zyskiem

5 września spółka windykacyjna Kruk przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Uzyskane w II kwartale przychody były zgodne z szacunkami analityków. Zysk spółki okazał się niższy od oczekiwań analityków.

 

5 września w godzinach wieczornych spółka Kruk opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody wyniosły 621,6 mln zł wobec 604,9 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku, co stanowi wzrost o 2,76% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 232 mln zł wobec 266,85 mln zł rok wcześniej. W I półroczu zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 166,8 mln zł wobec 189,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 11,8% rok do roku.

W I półroczu 2019 r. spłaty z nabytych portfeli wierzytelności wyniosły 874,3 mln zł wobec 756,9 mln zł rok wcześniej. W tym okresie Kruk zainwestował 308,9 mln zł w portfele wierzytelności wobec 407,2 mln zł rok wcześniej. W I półroczu 2019 r. łączna wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności wyniosła 3,29 mld zł.

 

W II kwartale Kruk osiągnął przychody w wysokości 315,9 mln zł, co stanowi spadek o 1,2% rok do roku. Uzyskane przez spółkę przychody były zgodne z szacunkami analityków. W II kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 69 mln zł. Był on niższy o 30% niż rok wcześniej. Zysk netto okazał się niższy o 24,6% od konsensusu analityków na poziomie 91,5 mln zł.

Zysk operacyjny okazał się niższy od konsensusu analityków o 17,3% i wyniósł 105,7 mln zł. Zysk EBITDA był niższy od oczekiwań analityków o 14,7% i wyniósł 116,8 mln zł.

W porównaniu z poprzednim rokiem koszty operacyjne wzrosły o 21,4%. W II kwartale wyniosły 210,9 mln zł. Największy wpływ miały wyższe wynagrodzenia i koszty pracownicze oraz pozostałe koszty operacyjne, takie jak koszty opłat sądowych, podatków i reklamy. W efekcie wyższych kosztów rentowność operacyjna spółki w II kwartale spadła do 33,4% z 45,8% rok wcześniej.

W II kwartale wpłaty od osób zadłużonych wyniosły 447,7 mln zł i były wyższe o 13,5% niż rok wcześniej. W tym okresie spółka wydała na zakup portfeli wierzytelności 129 mln zł, a więc o 54% mniej niż rok wcześniej. Łączna wartość nominalna nabytych portfeli wyniosła prawie 1,9 mld zł.

30 kwietnia 2019 r. Kruk nabył 100% udziałów spółki Wonga.pl, która specjalizuje się w krótkoterminowych i ratalnych pożyczkach online na polskim rynku.

Czytaj także: Kruk przejmuje Wonga.pl i liczy na pięciokrotne zwiększenie zysków

Największa polska spółka zarządzająca wierzytelnościami, jaką jest Kruk, we wtorek 30 kwietnia podpisała umowę na zakup wszystkich udziałów polskiej dywizji spółki Wonga, specjalizującej się w udzielaniu pożyczek konsumenckich. Zakup został sfinalizowany po otrzymaniu zgody od Urzędu Ochrony Konkure.. Czytaj
Kruk przejmuje Wonga.pl i liczy na pięciokrotne zwiększenie zysków


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk