• Odbierz prezent
Kruk – dywidenda od spółki windykacyjnej

25 czerwca spółka z branży windykacyjnej Kruk poinformowała o uchwale dotyczącej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2018 r. Wysokość dywidendy będzie taka sama jak rok wcześniej.

 

W swym komunikacie z 25 czerwca spółka Kruk poinformowała, że w tym dniu  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 5 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 94 653 275 zł nastąpi w całości z kapitału zapasowego spółki. W komunikacie dodano, że zgodnie z uchwałą, dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, został ustalony na 2 lipca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 10 lipca 2019 roku.

Na zakończeniu wtorkowej sesji na GPW cena akcji spółki Kruk wyniosła 188,70 zł. Wobec takiego kursu odniesienia, stopa dywidendy to 2,65%.

Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku spółka Kruk również wypłaciła dywidendę w wysokości 5 zł na akcję. We wcześniejszych dwóch latach dywidenda wypłacona przez spółkę wynosiła 2 zł na akcję.

Czytaj także: Kruk przejmuje Wonga.pl i liczy na pięciokrotne zwiększenie zysków

Największa polska spółka zarządzająca wierzytelnościami, jaką jest Kruk, we wtorek 30 kwietnia podpisała umowę na zakup wszystkich udziałów polskiej dywizji spółki Wonga, specjalizującej się w udzielaniu pożyczek konsumenckich. Zakup został sfinalizowany po otrzymaniu zgody od Urzędu Ochrony Konkure.. Czytaj
Kruk przejmuje Wonga.pl i liczy na pięciokrotne zwiększenie zysków

Notowania: KRUK SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:KRU/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk