• Odbierz prezent
Kredyty dla mikroprzedsiębiorstw z gwarancją EFI EaSI w Pekao

Bank Pekao S.A. wprowadza nowe rozwiązania w zakresie finansowania mikroprzedsiębiorstw. Właściciele najmniejszych biznesów już mogą ubiegać się o kredyt obrotowy lub pożyczkę do 105 tys. zł z gwarancją w wysokości 80 proc. kwoty kapitału i odsetek kredytowych w ramach programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych ("EaSI"). Takie wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw, które stanowią ponad 95 proc. firm w Polsce, jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji gospodarczej.

Dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze mogą wywierać niekorzystny wpływ na mikroprzedsiębiorstwa, stanowiące najliczniejszą grupę polskich firm i będące znaczącym elementem krajowej gospodarki. W odpowiedzi na ich potrzeby, Bank Pekao zmodyfikował ofertę stworzoną w ramach programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia
i Innowacji Społecznych ("EaSI"), świadczoną na podstawie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

Bank Pekao od kilku lat udziela kredytów dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą objętych gwarancją EFI EaSI. Wcześniej oferta była skierowana do startupów działających na rynku nie dłużej niż 3 lata. Dzięki wprowadzonym zmianom, grono odbiorców oferty zostało rozszerzone na wszystkich mikroprzedsiębiorców bez względu na czas prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Ma to na celu ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania najmniejszym firmom, często nieposiadającym długiej historii działalności.

W ramach wprowadzonych modyfikacji zwiększyła się również kwota oferowanych kredytów. Udzielane dotychczas finansowanie w postaci kredytu obrotowego wynosiło maksymalnie 20 tys. zł. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 osób, którego roczne obroty lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro, może uzyskać w Banku Pekao kredyt obrotowy lub pożyczkę do kwoty 105 tys. złotych z zabezpieczeniem gwarancją EaSI w wysokości 80 proc. kwoty kapitału i odsetek kredytowych.


Bank Pekao S.A.

Założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).  Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk