• Odbierz prezent
KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2022 r. (2022-10-05 12:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr62/2022
Data sporządzenia: 2022-10-05
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2022 r. („ZWZ”) następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:

Podmiot kontrolowany przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. BEST S.A. reprezentował 4 267 228 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 34,97 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 33,09 % w ogólnej liczbie głosów.
Waterland Private Equity Investments B.V. za pośrednictwem WPEF VI Holding 5 B.V. reprezentował 7 929 983 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 64,98 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 61,49 % w ogólnej liczbie głosów.

Na ogólną liczbę 12 897 364 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 12 204 212 akcji (94,63 %). Na każdą akcję przypada jeden głos.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu21B
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-05Barbara Rudziks
Wiceprezes Zarządu
2022-10-05Iwona SłomskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk