• Odbierz prezent
KREDYT INKASO S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (2022-08-09 13:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr46/2022
Data sporządzenia: 2022-08-09
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że 9 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6/1B, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 477, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579479, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2022/2023 i 2023/2024, a także przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, za I półrocze lat obrotowych 2022/2023 i 2023/2024.

Umowa Spółki z PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ma zostać zawarta na okres dwóch lat.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska39
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-09Maciej SzymańskiPrezes Zarządu
2022-08-09Barbara RudziksWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk