• Odbierz prezent
KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki. (2021
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o tym, że w dniu 5.03.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej Spółki („RN”) Pana Piotra Urbańczyka („Powód”), o ustalenie nieistnienia ewentualnie stwierdzenia nieważności niektórych uchwał RN, podjętych na posiedzeniu w dniu 3.03.2016 r., zwołanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pan Ireneusza Chadaja na godz. 11.00 w lokalu Spółki w Warszawie („Posiedzenie RN”), tj.: (i) uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana Mirosława Gronickiego, (ii) uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana Andrzeja Soczka, (iii) uchwał w sprawie powołania w skład Zarządu na nową kadencję dwóch dotychczasowych członków Zarządu w osobach Pana Pawła Roberta Szewczyka – na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Jana Pawła Lisickiego – na funkcję Wiceprezesa Zarządu („Uchwały”).

Z ustnych motywów rozstrzygnięcia podanych przez Sąd po ogłoszeniu sentencji wyroku wynika, że w ocenie Sądu (i) Powód, Pan Piotr Urbańczyk nie uprawdopodobnił, że ma interes prawny w ustaleniu nieistnienia ewentualnie stwierdzeniu nieważności Uchwał, (ii) Pan Ireneusz Chadaj skutecznie odwołał podpisane oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji i członkostwa w RN, a w konsekwencji był uprawniony do zwołania i uczestniczenia w Posiedzeniu RN.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przedmiotowe orzeczenie jest nieprawomocne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska39
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Barbara RudziksWiceprezes Zarządu
2021-03-08Tomasz KucielCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk