• Odbierz prezent
KRAKCHEMIA S.A.: Sprzedaż przez Spółkę instrumentów finansowych (2021-10-26 21:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
Sprzedaż przez Spółkę instrumentów finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje o dokonaniu w dniu 26 października 2021 r. transakcji sprzedaży instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę tj. akcji spółki publicznej VRG S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła 3.450.000,- złotych.
Wpływy z transakcji Spółka przeznaczyła min. na przedterminową spłatę wobec mBank S.A kredytu w rachunku bieżącym z umowy kredytowej zawartej w dniu 2.03.2004 r., o którym Spółka informowała min. w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 16.04.2021.r. oraz w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 1.10.2020 r., w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 29.06 2020 r., w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 31 .03 2020 r., raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 25.09.2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 26.07.2019.
Wynikiem spłaty w/w. kredytu będzie wygaśnięcie zobowiązań Spółki z tego tytułu przed pierwotnie uzgodnionym terminem.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRAKCHEMIA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-298KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWSTANIA LISTOPADOWEGO14
(ulica)(numer)
(012) 652 20 00(012) 652 20 01
(telefon)(fax)
hurt@krakchemia.com.plwww.krakchemia.pl
(e-mail)(www)
945-19-23-562357220430
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2021-10-26Łukasz AdachWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk