• Odbierz prezent
KRAKCHEMIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A. (2021-05-27 17:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Powstania Listopadowego 14.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 czerwca 2021 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://krakchemia.pl/ogloszenie-o-wza-2021.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Załączniki
PlikOpis
1) ogłoszenie o zwołaniu WZA 24.06.2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA
2) projekty uchwał WZA 24.06.2021.pdfProjekty uchwał
3) formularz głosowania przez pełnomocnika WZA 24.06.2021.pdfFormularz głosowania
4) klauzula informacyjna RODO WZA 24.06.2021.pdfKlauzula informaccyjna RODO
5) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r..pdfSprawozdanie Zarządu
6) Sprawozdanie finansowe za 2020 r..pdfSprawozdanie finansowe
7) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF Krakchemia 2020 r..pdfOpinia biegłego rewidenta z badania SF
8) i 9) sprawozdanie RN z badania oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku zarządu ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.pdfSprawozdanie RN z badania oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku zarządu ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2020
10) ocena RN dot. Sytuacji Krakchemia S.A. WZA 24.06.2021.pdfOcena RN dot. sytuacji Krakchemia S.A.
11) Przyjęcia przez RN sprawozdania z działalności RN w roku obrotowym 2020.pdfPrzyjęcie przez RN sprawozdania z działalności RN w roku obrotowym 2020
12) ocena RN dot. obowiązków informacyjnych WZA 24.06.2021.pdfOcena RN dot. obowiązków informacyjnych
13) sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN
14) Raport niezależnego biegłego rewidenta Krakchemia SA ocena sprawozdania z wynagrodzeń.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta Krakchemia SA ocena sprawozdania z wynagrodzeń
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRAKCHEMIA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-298Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstania Listopadowego14
(ulica)(numer)
(012) 652 20 00(012) 652 20 01
(telefon)(fax)
hurt@krakchemia.com.plwww.krakchemia.pl
(e-mail)(www)
945-19-23-562357220430
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-27Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2021-05-27Łukasz AdachWiceprezes Zarząu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk