• Odbierz prezent
Krajowa Inflacja zaskakuje w dół! Dezinflacyjny obraz makroekonomicznych publikacji
fot. freepik.com

Według szybkiego szacunku GUS roczna dynamika CPI obniżyła się w grudniu do 16,6% z 17,5% w listopadzie. To odczyt wyraźnie poniżej rynkowych oczekiwań. Niespodzianką okazały się ceny nośników energii, które w tym miesiącu zmalały o 3,3% m/m. Ta zmiana przeważająco wyjaśnia obniżenie rocznej dynamiki.

Jest to pochodna ostatnich spadków cen węgla na światowych rynkach. W pozostałych, wyodrębnionych przez GUS kategoriach także odnotowano spowolnienie. To trend wpasowujący się w zjawisko dezinflacji, o której wspominaliśmy już od jakiegoś czasu. Wspiera to zarówno naszą, jak i NBP, prognozę spadku rocznej dynamiki CPI do jednocyfrowych wartości w IV kw. tego roku.

Krajowa Inflacja zaskakuje w dół! Co się wydarzyło?  - 1

 

 

Dezinflacyjny obraz piątkowych publikacji

Poza raportem z amerykańskiego rynku pracy w tle zostało opublikowanych kilka dodatkowych, ważnych danych makro. Inflacja w strefie euro zmalała z 10,1% r/r do 9,2% r/r, tak jak sugerowały to dotychczasowe dane o CPI w Niemczech z 03.01. To właśnie spadki cen w tym kraju prawie w całości wyjaśniają grudniową zmianę. Podobnie jak w Polsce miało to miejsce w wyniku drugiego z rzędu spadku cen energii, tym razem o 6,5% m/m. Natomiast momentum inflacji bazowej wciąż pozostaje w unii walutowej wysokie (+0,6% m/m) i będzie utrzymywać wskaźnik HICP powyżej celu EBC jeszcze przez jakiś czas. Dodatkowo świadczy o tym wzrost rocznych dynamik pozostałych, wyodrębnionych w raporcie kategorii.

Krajowa Inflacja zaskakuje w dół! Co się wydarzyło?  - 2

Indeks ISM dla amerykańskiego sektora usług z kolei zanurkował pierwszy raz od pandemii poniżej kluczowego poziomu 50 pkt (49,6 pkt). W grudniu załamały się subindeksy bieżącej aktywności (-10,0 pkt) i nowych zamówień (-10,8 pkt), choć bieżąca aktywność wciąż znajduje się na wzrostowym terytorium (54,7 pkt). Nowe zamówienia z kolei zanurkowały do 45,2 pkt. Sugeruje to, że amerykańska gospodarka wchodzi w punkt kulminacyjny obecnego spowolnienia.


BGK - analizy ekonomiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk