• Odbierz prezent
KPI: Zamierzone zmiany statutu Spółki KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC (2021-05-14 23:12)
Zarząd Spółki KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC z siedzibą w Łodzi w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 6/2021 z dnia 14 maja 2021 roku dotyczącego zwołania na dzień 11 czerwca 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ), informuje, że w porządku obrad NWZ zamieszczono podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian, a także uwzględniający je projekt jednolitego tekstu statutu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-05-14 23:12:59Remigiusz BrzezińskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk