• Odbierz prezent
KPI: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał (2021-05-14 23:06)
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 2 Statutu zwołuje, w trybie art. 4021 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w piątek, 11 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-05-14 23:06:24Remigiusz BrzezińskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk