• Odbierz prezent
KPC: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem (2021-03-23 13:30)

Spis załączników:

Zarząd Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa (a tym samym Zarząd Spółki otrzymał informację o podpisaniu przez drugą stronę umowy) z Polaudit sp. z o.o., wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 552, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-23 13:30:55Leszek WróblewskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk