• Odbierz prezent
KORPORACJA KGL S.A.: Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (2021-03-30 12:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej „Spółka”, "Emitent") informuje, iż w dniu 30 marca 2021 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 29 marca 2021 r. umowy między Spółką a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej „NCBiR„) na dofinansowanie do projektu „Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos” (dalej „Projekt”), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/ poddziałanie 1.1.1.

Całkowity koszt Projektu wynosi: 9 012 466,30 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 084 833,11 zł
Przyznana przez NCBiR kwota dofinansowania: 5 084 833,11 zł

Umowa określa zasady udzielenia przez NCBiR dofinansowania realizacji Projektu polegającego na produkcji innowacyjnego charakteru produktów opakowaniowych z polipropylenowej folii spienionej, które będą stanowiły ważną część oferty Emitenta przyjaznej środowisku oraz prawa i obowiązki stron z tym związane.
Okres realizacji ww. projektu obowiązuje do 30 września 2023 r.

Pozostałe postanowienia umowy, w tym w odniesieniu do możliwości jej wypowiedzenia czy konieczności i formy jej zabezpieczenia przez Emitenta, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA KGL S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-080MOŚCISKA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POSTĘPU20
(ulica)(numer)
+48 (22) 321 30 00+48 (22) 321 30 09
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
118-16-24-643017427662
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Krzysztof GromkowskiPrezes Zarządu
2021-03-30Lech SkibińskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk