• Odbierz prezent
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Powzięcie informacji o zmianie Postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli (2021-03-15 20:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Powzięcie informacji o zmianie Postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż spółka zależna od Emitenta, Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. w restrukturyzacji ("KB DOM"), powzięła informację o wydanym dnia 22 stycznia 2021r., przez Sędziego komisarza działającego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, postanowieniu, na mocy którego zmieniono postanowienie tego Sądu z dnia 29 lipca 2020r. w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli, w ten sposób, że oddalono wniosek wierzycieli o ustanowienie Rady Wierzycieli jako złożony przez podmioty nieuprawnione do jego złożenia.

Podstawą decyzji Sądu o oddaleniu Postanowienia z dnia 29 lipca 2020r. jest art. 359 par. 1 Kpc. w zw. z art. 209 Prawa restrukturyzacyjnego, przy czym przesłanką do jego zastosowania był komunikat (raport okresowy za pierwsze półrocze 2020r.) spółki Polnord SA opublikowany dnia 30 września 2020r., w którym to raporcie Polnord SA odniósł się do zastrzeżenia zawartego w raporcie biegłego rewidenta dotyczącego braku konsolidacji metodą pełną Grupy kapitałowej Korporacja Budowlana Dom SA. Po dokonanej analizie Polnord SA podjął decyzję o zmianie swojej wcześniejszej oceny i uznał, że faktyczne relacje pomiędzy spółką Polnord SA, a Grupą kapitałową Korporacja Budowlana Dom SA uzasadniają wniosek o sprawowaniu kontroli przez Polnord SA nad Grupą kapitałową Korporacja Budowlana Dom SA.

O prowadzonym postępowaniu sanacyjnym względem KB DOM Emitent informował w raporcie bieżącym nr 64/2018 z dnia 3 grudnia 2018r.
O ustanowieniu Rady Wierzycieli Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-110Krokowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kartoszyno, Budowlana3
(ulica)(numer)
058 670 60 55058 670 60 55
(telefon)(fax)
sekretariat@kbdom.euwww.kbdom.eu
(e-mail)(www)
944-16-35-703351284072
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Jan ZajączkowskiPrezes Zarządu
2021-03-15Piotr JanowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk