• Odbierz prezent
KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania (2021-02-22 18:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
KOOL2PLAY S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym przez Emitenta informacji od Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) zawiadomił o nabyciu akcji Emitenta, w związku z czym doszło do zmiany ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie Kool2Play S.A. - 22 luty 2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOOL2PLAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOOL2PLAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-523Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Śmiała31A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
1132864896146640835
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Marcin MarzęckiPrezes Zarządu
2021-02-22Michał MarzęckiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk