Advertisement
  • Odbierz prezent
KOOL2PLAY S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka (2021-04-20 14:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
KOOL2PLAY S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 kwietnia 2021 roku Emitent złożył wniosek o dofinansowanie projektu: „Narzędzie do automatycznego testowania gier z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.

Emitent wskazuje, iż kwota dofinansowania projektu, o którą ubiega się Emitent to 3.638.492.50 zł, natomiast całkowita wartość projektu brutto wynosi 4.844.490.00 zł. Planowany okres realizacji projektu to 2022-2024.

Głównym celem projektu będzie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w rezultacie których wytworzona zostanie innowacja procesowa na skalę międzynarodową, w postaci nowego zautomatyzowanego narzędzia do testowania gier. Dotychczas prace związane z weryfikacją poprawności gry komputerowej pod kątem występowania w niej różnorakich błędów były wykonywane przez testerów ręcznie. Opracowane rozwiązanie pozwoli wesprzeć testera w wykonywaniu powtarzalnych i czasochłonnych czynności, a jednocześnie zwiększyć ich dokładność.

Emitent planuje wdrożenie rezultatów prac w okresie 3 lat od zakończenia prac badawczych.

O rozstrzygnięciu wniosku Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOOL2PLAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOOL2PLAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-523Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Śmiała31A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
1132864896146640835
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Marcin MarzęckiPrezes Zarządu
2021-04-20Michał MarzęckiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk