• Odbierz prezent
KOOL2PLAY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2021 r. (2021-12-06 15:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-12-06
Skrócona nazwa emitenta
KOOL2PLAY S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka", „Emitent") w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2021 roku (dalej „NWZ"):

1. Marcin Marzęcki: liczba głosów przysługujących na NWZ – 362.900, udział w głosach na NWZ – 44,71 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 24,10 proc.;

2. Michał Marzęcki: liczba głosów przysługujących na NWZ – 362.900, udział w głosach na NWZ – 44,71 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 24,10 proc.;

3. Aleksander Pakulski: liczba głosów przysługujących na NWZ – 85.950, udział w głosach na NWZ – 10,60 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 5,71 proc.;

Osoby reprezentująca Emitenta:
Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOOL2PLAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOOL2PLAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-523Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Śmiała31A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
1132864896146640835
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-06Marcin Marzęcki Prezes Zarządu
2021-12-06Michał Marzęcki Członek Zarządu
2021-12-06Aleksander Pakulski Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk