• Odbierz prezent
KOOL2PLAY S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Emitenta w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” numer konkursu: "6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4" (20
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
KOOL2PLAY S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Emitenta w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” numer konkursu: "6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do informacji zamieszczonych w treści Dokumentu Informacyjnego z dnia 22 stycznia 2021 roku dot. złożonego przez Emitenta w dniu 14 września 2021 roku wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” numer konkursu: "6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4", nr POIR.01.01.01-00-1792/20 dot. realizacji projektu na opracowanie innowacyjnych modułów silnika do gry URAGUN na bazie mechanizmu heterogeniczności agentów (dalej: „Wniosek”) informuje o pozyskaniu informacji o negatywnej ocenie złożonego Wniosku.

W związku z brakiem przyznania Emitentowi dofinansowania w związku ze złożonym Wnioskiem, Emitent nie planuje składać odwołania od otrzymanej odmowy przyznania dofinansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOOL2PLAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOOL2PLAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-523Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Śmiała31A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
1132864896146640835
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Marcin Marzęcki Prezes Zarządu
2021-03-23Michał Marzęcki Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk