• Odbierz prezent
Kontrakty terminowe na akcje: elastyczne produkty na niepewne czasy i alternatywa dla krótkiej sprzedaży
fot. freepik.com

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dostępne są kontrakty terminowe na akcji 41 spółek, 6 indeksów giełdowych oraz na 4 pary walut. Wiodącą rolę w obrotach tymi instrumentami na GPW odgrywają inwestorzy indywidualni. Mogą być one wykorzystane przez inwestorów zarówno do zabezpieczenia się przed zmianą kursu posiadanych akcji, jak i do spekulacji, w tym zarabiania na ich spadkach. Biorąc jednak pod uwagę poziom złożoności i podwyższonego ryzyka inwestowania w instrumenty pochodne, każdy inwestor musi dobrze zrozumieć mechanizm działania rynków terminowych przed rozpoczęciem takiej inwestycji.

Dźwignia i wyższe ryzyko

Od początku istnienia kontrakty terminowe służyły do ograniczania ryzyka związanego ze zmianą ceny danego towaru. Dziś, wraz z rozwojem technologii i nauki, możliwości, jakie daje inwestowanie w kontrakty terminowe są o wiele większe. Kontrakty terminowe na akcje stanowią dla inwestora narzędzie do budowania strategii inwestycyjnych, uwzględniających różne scenariusze rynkowe, ale wiążą się też z większym ryzykiem niż inwestowanie bezpośrednio w akcje. Kontrakty na akcje wykorzystuje się zarówno do krótkoterminowej spekulacji, jak i długoterminowej replikacji poszczególnych akcji. W porównaniu do inwestowania w akcje, kontrakty wyróżniają niższe koszty transakcyjne. Rynki kontraktów najczęściej są bardzo płynne, co oznacza możliwość szybkiego zajmowania pozycji i ich zamykania.

Jedna z najważniejszych cech kontraktów terminowych to fakt, że w celu dokonania transakcji nie trzeba płacić całej kwoty, na jaką opiewa wartość kontraktu. Potrzebna jest tylko część wartości kontraktu, zwana depozytem zabezpieczającym. To zaś wiąże się z obecnością dźwigni finansowej, która pozwala osiągnąć szybkie zyski, ale też stwarza ryzyko poniesienia dużych strat, dając ekspozycję na inwestycję o wartości przekraczającej wpłacony kapitał. Instrumenty te wymagają więc od inwestora dużej wiedzy i dobrej orientacji w ryzyku towarzyszącemu takiej inwestycji.

Zabezpieczenie i spekulacja

Jednym z dwóch głównych celów kontraktów terminowych jest zabezpieczanie i ograniczanie ryzyka. Inwestorzy wykorzystują kontrakty na akcje do ochrony kapitału przed spadkiem kursu posiadanych przez nich akcji, zajmując krótką pozycję. Tym samym, zachowują prawa do dywidendy i prawa poboru tych akcji, a także prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy danej spółki. Akcje z kolei mogą być, na co wskazują dane historyczne, jedną z możliwości zabezpieczenia się przed utratą wartości pieniądza, szczególnie w czasie rosnącej inflacji. Przyczyniają się do tego dwa czynniki: wypłacana dywidenda oraz możliwy wzrost kursu akcji w dłuższym terminie (spółki wzrostowe). Oczywiście w ramach ochrony kapitału niemniej ważna jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Michał Kobza

Z GPW związany od 2008 roku, gdzie pracował w działach analitycznych, strategii i rozwoju biznesu. Pełnił funkcje m.in. Członka Komitetu Zarządczego Federacji Giełd Europejskich (FESE) oraz członka Rady Nadzorczej GPW Benchmark. Posiada tytuł Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami IT na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk