• Odbierz prezent
Konto maklerskie. Ranking kont maklerskich kwiecień 2021. Jak założyć rachunek maklerski?
fot. freepik.com

Coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie posiadanego kapitału, wpływ na takie działania ma między innymi obecna sytuacja, spowodowana pandemią koronawirusa oraz niepewność związana z wartością polskiej waluty. Inwestorzy lokują swoje środki zarówno w papiery wartościowe, surowce, w tym metale szlachetne, indeksy, czy waluty. Większość z nich ma ściśle ustalony plan działania i swoją strategię, bez względu jednak na schemat działania inwestorów, ważna kwestią jest wybór odpowiedniego konta maklerskiego.


2022 rok nie rozpieszcza inwestorów, szczególnie tych, którzy w ostatnich latach stawiali na modne spółki o wysokim potencjale wzrostu. Te bowiem w ostatnich miesiącach tracą mocniej niż szeroki rynek. W takich momentach nadchodzi refleksja - a może by tak zwrócić się w kierunku spółek umownie zaliczanych do kategorii “value”, stawiając na mocne fundamentalnie walory? Zapraszam na webinar

 

Zapisz się na webinar!


 

 

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to jest konto maklerskie,

 • Na jakich zasadach działa konto maklerskie,

 • Kto i po co może założyć rachunek maklerskie,

 • Jakie są koszty związane z prowadzeniem konta maklerskiego, oraz

 • Które oferty kont maklerskich są najkorzystniejsze w kwietniu 2021 roku

Co to jest konto maklerskie?

Konto maklerskie jest to specyficzny rodzaj rachunku, pozwala on samodzielnie dokonywać inwestycji na rynku kapitałowym. Posiadacze konta maklerskiego, czyli inwestorzy mogą lokować swój kapitał w wszelkie produkty inwestycyjne, w celu pozyskania nowych środków lub przechowywania ich w postaci papierów wartościowych. Posiadając konto maklerskie możesz dokonywać transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, najczęściej prowadzenie takiego rachunku wiąże się z kosztami. Konta maklerskie można założyć w biurach maklerskich, które są pośrednikami w transakcjach pomiędzy inwestorem, a rynkiem (najczęściej giełdą). Biura maklerskie w Polsce umożliwiają dokonywanie zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), niektóre także na innych światowych giełdach oraz na rynkach pozagiełdowych jakim jest np OTC.

Jak działa rachunek maklerski?

Rachunek maklerski pozwala użytkownikowi realizację zleceń, mających na celu inwestowanie kapitału w różnego rodzaju produkty inwestycyjne. Biura maklerskie umożliwiają lokowanie środków między innymi w:

 • akcje,

 • obligacje,

 • kontrakty CFD,

 • kontrakty terminowe futures,

 • fundusze ETF,

 • opcje walutowe,

 • opcje giełdowe,

 • warranty,

 • produkty strukturyzowane,

 • certyfikaty inwestycyjne.

Nie każde biuro maklerskie oferuje dostęp do wszystkich wyżej wymienionych produktów. Posiadając rachunek maklerski, inwestor ma często dostęp do analiz rynkowych, kalendarzy ekonomicznych, wykresów i notowań, platformy edukacyjnej oraz wiadomości rynkowych. Większość biur maklerskich umożliwia korzystanie z platformy za pośrednictwem aplikacji mobilnej, klienci mogą wpłacać środki pieniężne na konto, a następnie dokonywać inwestycji w wybrane przez siebie produkty. Należy pamiętać o wiążącym się z inwestycjami ryzyku, ulokowane środki mogą przynieść zyski jednak często także straty dla inwestora.

Po co zakładać konto maklerskie?

Założenie konta maklerskiego umożliwia lokowania kapitału w wyżej wymienione produkty inwestycyjne. Konto przypisane jest to danej osoby i tylko ona może wykonywać na nim transakcje kupna i sprzedaży. Dzięki ogólnodostępnym danym inwestor może przewidywać wzrosty i spadki wartości danego produktu, dlatego ważne jest obranie odpowiedniej strategii i zdobywanie bieżących informacji, dotyczących wydarzeń na rynku finansowym. Nie zawsze obrany schemat przynosi zyski i jest to niezwykle trudne, szczególnie dla początkujących inwestorów. W większości przypadków biura maklerskie posiadają ofertę sprecyzowaną dla początkujących, co zdecydowanie ułatwia stawianie pierwszych kroków w świecie inwestycyjnym. Często założenie konta maklerskiego i dokonanie pierwszych zleceń nie przynosi ogromnych zysków, nie jest to jednak powód do rezygnacji. Nawet najlepsi i długoletni inwestorzy czasami muszą mierzyć się ze stratami, potwierdza to jedynie nieprzewidywalność giełdy i zjawisk na niej występujących.

Jak założyć konto maklerskie? Na co zwrócić uwagę przy zakładaniu rachunku maklerskiego?

Obecnie większość biur maklerskich umożliwia założenie konta drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. Aby założyć konto klient musi przygotować niezbędne dokumenty, potwierdzające tożsamość. Istnieje możliwość założenia konta maklerskiego w niektórych bankach, takich jak: ING, mBank, Alior Bank czy BNP Paribas. Do założenia konta maklerskiego wymagana jest pełnoletność użytkownika.

Zakładania konta online

Aby założyć konto maklerskie drogą elektroniczną wystarczy wypełnić wniosek na stronie biura maklerskiego i przesłać odpowiednie dokumenty, weryfikujące tożsamość.

Zakładanie konta w placówce domu maklerskiego

Aby założyć konto w placówce, należy udać się do najbliższego oddziału i wypełnić odpowiednie wnioski. W tym przypadku konieczne będzie również posiadanie odpowiednich dokumentów takich jak dowód osobisty, czy paszport.

Zakładanie konta maklerskiego w domu maklerskim swojego banku

Większość domów maklerskich przypisanych do banku, wymaga posiadania konta bankowego, osobistego lub firmowego. Procedura założenia konta wygląda bardzo podobnie jak w poprzednich przypadkach. Banki umożliwiają założenie konta poprzez aplikację mobilną lub bankowość elektroniczną. Należy wypełnić odpowiednią dokumentację wnioskując o utworzenie konta.

Kto może założyć rachunek inwestycyjny?

Aby założyć konto maklerskie, klient musi być osobą pełnoletnią, posiadającą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Dodatkowym wymaganiem może być posiadanie numeru identyfikacji podatkowej oraz konieczność wypełnienia ankiety MiFID, oceniającej sytuację finansową klienta. Działanie takie pozwala usługodawcy ocenić ryzyko inwestycyjne danego klienta.

Koszty związane z prowadzeniem rachunku maklerskiego

Do podstawowych kosztów związanych z kontem maklerskim należą: opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego oraz prowizje od wykonywanych zleceń kupna i sprzedaży. W zależności od wybranej oferty, prowizja od obrotu akcjami może być zmienna lub całkowicie możliwa do uniknięcia. Jeżeli inwestor dokonuje obrotu dużym kapitałem, zwiększa się prawdopodobieństwo uniknięcia opłaty za dokonywanie transakcje. Podczas dokonywania wyboru odpowiedniego dla siebie konta maklerskiego należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość możliwych kosztów. Klient przed podjęciem decyzji powinien ustalić jakim kapitałem dysponuje i w co zamierza inwestować. Przykładowo dom maklerski banku ING oferuje obniżone prowizje na zakup obligacji skarbowych, a dom maklerski Bossa na zakup kontraktów terminowych i funduszy ETF.

Zlecenia kupna i sprzedaży. Definicja

Po założeniu konta maklerskiego i wpłaceniu na niego środków, można rozpocząć dokonywanie inwestycji. Odbywa się to właśnie poprzez składanie zleceń kupna i sprzedaży. Dokonując zlecenia konieczne będzie podanie nazwę spółki, ilość akcji, które chcesz zakupić lub sprzedać, cenę po jakiej ma zostać wykonane zlecenie oraz termin ważności zlecenia. Ceny zleceń giełdowych różnią się między sobą, transakcje można dokonać wyznaczając np. cenę rynkową, cenę z limitem, cenę z limitem aktywacji, lub po prostu ustalając zlecenie po każdej cenie, gdzie nie ma ona większego znaczenia dla klienta.

Jakie są prowizje od zleceń kupna i sprzedaży?

W przypadku zleceń dotyczących zakupu i sprzedaży akcji prowizje wahają się w granicach 0,35 % - 0,38% wartości zlecenia, w przypadku obligacji są one niższe w granicach 0,2% wartości. Prowizja od zleceń dotyczących kontraktów na indeksy jest ustalana kwotowo i zazwyczaj jest to maksymalnie 10 PLN. W przypadku obrotu kwotami przekraczającymi kilkaset tysięcy na kwartał istnieje możliwość uzyskania niższej prowizji.

Ranking kont maklerskich kwiecień 2021

Biuro maklerskie

Opłata za otwarcie i prowadzenie konta

XTB

0 EUR/10 EUR

Biuro Maklerskie ING

0 PLN

Dom Maklerski BPS

50 PLN/ rok

Bossa

0 PLN

Santander Biuro Maklerskie

0 PLN

BNP Paribas Biuro Maklerskie

0/30 PLN / kwartał

Biuro Maklerskie mBanku

50 PLN/ pół roku

Dom Maklerski PKO BP

60 PLN / rok

Alior Bank Biuro Maklerskie

0 PLN

Noble Securities

0 PLN

Tabela 1. Ranking kont maklerskich z uwzględnieniem opłaty za prowadzenie konta.

 

Biuro maklerskie

Prowizja od zleceń dotyczących zakupu i sprzedaży akcji

Prowizja od zleceń dotyczących zakupu i sprzedaży obligacji

Prowizja od zleceń dotyczących zakupu i sprzedaży kontraktów na indeksy

XTB

0%/0,2% - dotyczy nadwyżki powyżej 100 000 EUR

nie dotyczy

nie dotyczy

Biuro Maklerskie ING

0,3%, min 3 PLN

0,1%, min 3 PLN

9 PLN

Dom Maklerski BPS

0,13%, min 3 PLN

0,13%, min 3 PLN

5 PLN

Bossa

0,38%, min 5 PLN

0,19%, min 5 PLN

6/9,90 PLN

Santander Biuro Maklerskie

0,39%, min 5 PLN

0,19%, min 5 PLN

9 PLN

BNP Paribas Biuro Maklerskie

0,35%, min 5 PLN

0,15%, min 5 PLN

8/5 PLN

Biuro Maklerskie mBanku

0,39%, min 5 PLN

0,19%, min 5 PLN

9 PLN

Dom Maklerski PKO BP

0,39%, min 5 PLN

0,2%, min 5 PLN

8,50 PLN

Alior Bank Biuro Maklerskie

0,38%, min 3 PLN

0,19%, min 3 PLN

7/9 PLN

Noble Securities

0,19%, min 5 PLN

0,15%, min 5 PLN

5 PLN

Tabela 2. Ranking kont maklerskich na kwiecień z uwzględnieniem wysokości prowizji od zleceń dotyczących zakupu i sprzedaży akcji, obligacji i kontraktów na indeksy.

Ranking kont maklerskich kwiecień 2021- analiza ofert

Konto maklerskie XTB

Oferta domu maklerskiego XTB Traders, umożliwia założenia konta maklerskiego online i korzystanie z aplikacji mobilnej. Koszt związany z prowadzeniem konta wynosi 10 EUR i jest możliwy do uniknięcia poprzez wykonanie minimum jednej transakcji w ciągu roku. Posiadając konto maklerskie w XTB klient ma możliwość dokonywania spekulacji na 48 parach walut, inwestycji w akcje, ETF-y oraz w kontrakty CFD na indeksy, towary, surowce i kryptowaluty. W przypadku miesięcznego obrotu do 100 000 euro o minimalnej wartości zlecenia 500 PLN, prowizja od zleceń dotyczących zakupu i sprzedaży akcji nie jest pobierana.

Konto maklerskie banku ING

Oferta domu maklerskiego banku ING kierowana jest do klientów banku. Opłata związana z prowadzeniem konta nie jest pobierana, istnieje możliwość założenia konta maklerskiego w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Prowizja od zleceń dotyczących zakupu i sprzedaży akcji wynosi 0,3% wartości, minimum 3 PLN, w przypadku instrumentów dłużnych jest to 0,1%, min 3 PLN. Opłata za dokonywanie zleceń na kontrakty na indeksy jest stała i wynosi 9 PLN. Niestety oferta nie obsługuje rynków zagranicznych.

Konto maklerskie Domu Maklerskiego Banku BPS

Oferta Domu Maklerskiego Banku BPS zawiera rachunek maklerski, który można założyć online. Opłata za prowadzenie konta jest roczna, pobierana z góry i wynosi 50 PLN. Wysokość prowizji od zleceń dotyczących zakupu i sprzedaży akcji i obligacji wynosi 0,13% wartości i min 3 PLN. Koszt prowizji od zleceń na kontrakty na indeksy wynosi 5 PLN. Istnieje możliwość założania rachunku IKE i IKZE, ale brak obsługi rynków zagranicznych.

Konto maklerskie Bossa

Konto maklerskie Bossa jest darmowe i można je założyć online. Minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 1 000 PLN. Prowizja od zleceń na zakup i sprzedaż akcji wynosi 0,38% wartości zlecenia i min. 5 PLN, w przypadku obligacji - 0,19% i 5 PLN. Koszt prowizji pobieranej za wykonanie zleceń na kontraktach na indeksy to 6 PLN lub 9,90 PLN, zależnie od obranego celu. Klienci mają dostęp do rynków zagranicznych i mogą oszczędzać na emeryturę, zakładając konto IKE i IKZE.

Konto maklerskie Santander

Biuro Maklerskie banku Santander oferuje bezpłatne prowadzenie rachunku i umożliwia założenie konta maklerskiego poprzez bankowość internetową. Prowizja od zleceń na zakup i sprzedaż akcji wynosi 0,39% wartości i min 5 PLN, w przypadku obligacji - 0,19%, min 5 PLN. Koszt prowizji od zleceń na kontrakty na indeksy wynosi 9 PLN. W Biurze Maklerskim Banku Santander istnieje możliwość oszczędzania na emeryturę z kontem IKE i IKZE.

Konto maklerskie BNP Paribas

Rachunek maklerski banku BNP Paribas wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 30 PLN na kwartał, opłata jest jednak możliwa do uniknięcie dla posiadaczy konta w banku BNP Paribas. Prowizja od zleceń na zakup i sprzedaż akcji wynosi 0,35%, min 5 PLN, w przypadku obligacji - 0,15%, min 5 PLN. Koszt prowizji na zakup i sprzedaż kontraktów na indeksy wynosi 8 lub 5 PLN, zależnie od wysokości obrotów. Klienci mają dostęp do rynków zagranicznych, jedynie dokonując zleceń telefonicznie

Konto maklerskie mBank

MBank oferuje możliwość założenia konta maklerskiego online, opłata związana z prowadzeniem takiego konta jest pobierana raz na pół roku i wynosi 50 PLN, istnieje możliwość zmniejszenia kosztu do 25 PLN jeśli klient wyraża zgodę na komunikację drogą mailową. Prowizja od zleceń na zakup i sprzedaż akcji wynosi 0,39%, min 5 PLN, z kolei w przypadku obligacji - 0,19%, min 5 PLN. Koszt związany z dokonywaniem zleceń zakupu i sprzedaży kontraktów na indeksy wynosi 9 PLN. Rachunek jest dostępny w innych walutach, a klienci mają dostęp do rynków zagranicznych.

Konto maklerskie PKO BP

Bank PKO BP oferuje możliwość założenia konta maklerskiego, klienci banku mogą otworzyć rachunek za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Koszt związany z prowadzeniem rachunku maklerskiego jest naliczany w skali całego roku i wynosi 60 PLN. Prowizja na zlecenia dotyczące zakupu i sprzedaży akcji wynosi 0,39%, min 5 PLN, w przypadku obligacji - 0,2%, min 5 PLN. Klienci mogą

Konto maklerskie Alior Bank

Alior Bank oferuje założenie darmowego konta maklerskiego przez pośrednictwo bankowości internetowej. Prowizja za zlecenie dotyczące zakupu i sprzedaży akcji wynosi 0,38%, min 3 PLN, w przypadku obligacji - 0,19%, min 3 PLN. Koszt prowizji dotyczącej zakupu i sprzedaży kontraktów na indeksy wynosi 7/0 PLN.

Konto maklerskie Noble Securities

Otwarcie i prowadzenie konta maklerskiego Premium w Noble Securities jest bezpłatne. W ramach promocji dla nowych Klientów, którzy do końca maja 2021 roku otworzą rachunek maklerski w biurze maklerskim, prowizja od zakupu i sprzedaży akcji wynosi 0,19%, min 5 PLN, a w przypadku obligacji 0,15%,min 5 PLN. Koszt prowizji na kontrakty na indeksy wynosi 5 PLN. Promocyjne stawki prowizji obowiązują nowych klientów do końca 2021 roku. Klienci mogą założyć konto online i mają dostęp do inwestycji na emeryturę w ramach kont IKE i IKZE.

Dodatkowe usługi maklerskie

Jedną z najważniejszych i najbardziej cenionych usług dodatkowych oferowanych przez biura maklerskie jest możliwość dokonywania zleceń na rynkach zagranicznych. Dodatkowo wśród usług biur maklerskich znaleźć można ułatwienia jak: OTP, czyli odroczony termin płatności, możliwość złożenia konta maklerskiego IKE, czy IKZE lub oprocentowanie

Opinie o kontach maklerskich

Opinie o kontach maklerskich są na ogół pozytywne. Dzięki doborowi odpowiedniej dla siebie oferty możliwie jest uniknięcie opłat za prowadzenie konta, i zminimalizowanie kosztów prowizji. Osoby chcące mieć dostęp do rynków zagranicznych, czy kont IKE i IKZE muszą wybrać dla siebie odpowiednią ofertę, zawierającą dane instrumenty.


Wiktoria Gut

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk