• Odbierz prezent
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – wrzesień 2023 r
fot. pexels.com

We wrześniu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do prezentowanego w sierpniu br. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, poza han- dlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej1. W większości badanych obsza- rów sygnalizuje się brak zmian lub pogorszenie zarówno składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych”.

 

Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 17,4) oraz informacja i komunikacja (plus 11,1) jako jedyne oceniają koniunkturę korzystnie2 , choć poniżej średniej długookresowej (odpowiednio plus 25,7 i plus 18,1). Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 12,8) oraz budownictwo (minus 9,5).

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących rynku pracy (wyniki w tablicy 2).

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – wrzesień 2023 r - 1

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – wrzesień 2023 r - 2

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – wrzesień 2023 r - 3

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – wrzesień 2023 r - 4

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – wrzesień 2023 r - 5

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – wrzesień 2023 r - 6

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – wrzesień 2023 r - 7

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – wrzesień 2023 r - 8


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk