• Odbierz prezent
Koniunktura w przemyśle a prognozowany wzrost PKB Polski

Wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł w październiku do poziomu 45,6 wobec 47,8 pkt. we wrześniu, co jest najniższą wartością od połowy 2009 r. – Silny spadek indeksu koniunktury w przetwórstwie nie jest zaskoczeniem. Ta część gospodarki jest silnie zależna od eksportu, w szczególności do Niemiec i Wielkiej Brytanii, a ten spada – mówi główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka.

Wzrost niemieckiego PKB w tym roku ma wynieść tylko 0,7%

wobec 1,5% w 2018 r. i 2,5% w roku 2017. Nadwyżka handlowa Niemiec jest wysoka, prawdopodobnie około 6% PKB w bieżącym roku, ale w latach 2016 i 2017 wynosiła odpowiednio 7,3% i 7,1%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje dalszego spadku nadwyżki handlowej Niemiec w najbliższych latach. Stąd moja prognoza wzrostu PKB w Polsce to 3,8% w tym roku i 3,2% w roku 2020 – podsumowuje główny ekonomista BCC.

 

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub


Business Centre Club

Istnieje  od  1991  roku.  Jest  prestiżowym  Klubem  przedsiębiorców  i  największą  w  kraju,  ustawową  organizacją  indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają p onad  400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagran iczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsięb iorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystk ich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk