• Odbierz prezent
Konieczne nowe podejście do wsparcia przedsiębiorców
  • Pierwsze programy pomocowe, które zaproponowano dla branż najbardziej dotkniętych skutkami zamrożenia działalności gospodarczej, są niewystarczające. Potrzebne są systemowe rozwiązania w związku ze zwiększającymi się ograniczeniami – uważa Konfederacja Lewiatan.
  • Wsparcie przede wszystkim skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, natomiast w mniejszym stopniu pomaga utrzymać miejsca pracy.

Konieczne nowe podejście do wsparcia przedsiębiorców  - 1

W wielu branżach coraz większym obciążeniem organizacyjnym i finansowym są nieobecności pracowników spowodowane w szczególności kwarantanną i izolacją w warunkach domowych oraz wciąż modyfikowane procedury ich odbywania.

- Widzimy konieczność wprowadzenia dalszych, systemowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zamrożenia różnych branż. Oprócz zwolnienia z ZUS czy świadczenia postojowego proponujemy m.in. modyfikację istniejących mechanizmów wsparcia z tarcz dla firm, które w dalszym ciągu funkcjonują przy znacznie ograniczonych przychodach, czy wydłużenie maksymalnego łącznego okresu korzystania z dofinansowań wynagrodzeń pracowników przy jednoczesnym doprecyzowaniu warunków jakie trzeba spełnić, aby wsparcie otrzymali naprawdę potrzebujący – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan postuluje również wprowadzenie obniżonej stawki podatku VAT dla branży gastronomicznej w wysokości 5% na wszystkie produkty i usługi oraz domaga się specjalnej pomocy dla branży targowej i handlowej.

Pracodawcy proponują także, aby wspierać przedsiębiorców w wykonywaniu testów na SAR-COV-2 dla pracowników (chodzi o częściową refundację kosztów wykonania testów), a w przypadku branż o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa w pełni finansować testy dla pracowników niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji i świadczenia usług.

- Firmom należy dać odpowiedni czas, aby dostosowały się do nowych obostrzeń, zakazów i nakazów. Powinny one obowiązywać najwcześniej w ciągu tygodnia od ich ogłoszenia – dodaje Robert Lisicki.

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk