• Odbierz prezent
Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 22 listopada 2019 r.
(Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 804/2019 Zarządu GPW z dnia 12 sierpnia 2019 r., po sesji w dniu 29 listopada 2019 r. zostanie przeprowadzona korekta kwartalna listy uczestników indeksu WIG-ESG.

Udziały spółek w indeksie WIG-ESG zostały ustalone na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie na dzień rankingu przypadający w dniu 31 października 2019 r. z uwzględnieniem Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk (współczynnik KDP) sporządzonych w związku z rewizją roczną portfela indeksu WIG-ESG.

Dodatkowo udziały spółek PKOBP oraz PKNORLEN zostały ograniczone do 10 proc., a łączny udział spółek przekraczających 5 proc. wartość portfela indeksu został ograniczony do 40 proc.

  Portfel indeksu WIG-ESG (od 2 grudnia 2019)


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk