• Odbierz prezent
Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 listopada 2019 r.
(NewConnect)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm., po sesji 13 listopada 2019 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet 1.250.000 akcji spółki KLABATER (ISIN PLKLBTR00014).

Akcje spółki KLABATER zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect w dniu 15 października 2019r. i spełniają kryteria uczestnictwa w indeksie NCIndex.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk