• Odbierz prezent
Komunikat w sprawie zastosowania środków nadzorczych wobec spółki Telomer SA
fot. freepik.com

Działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (dalej: „ustawa o dystrybucji”), Komisja Nadzoru Finansowego informuje o wydaniu ostatecznej decyzji o zastosowaniu środków nadzorczych wobec dystrybutora ubezpieczeń, spółki TELOMER SA z siedzibą w Warszawie.

I. Rodzaj nieprawidłowości:

  1. naruszenie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji, polegające na nieprzekazywaniu klientom dokumentu zawierającego informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym,
  2. naruszenie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o dystrybucji, polegające na przekazywaniu klientom porady wraz z rekomendacją najwłaściwszej umowy ubezpieczenia w formie korespondencji elektronicznej, pomimo niezłożenia przez klienta żądania dotyczącego przekazania przedmiotowej porady na innym trwałym nośniku.

Zastosowany środek nadzorczy:

- na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy o dystrybucji – nakazanie zaprzestania naruszania ww. przepisów prawa oraz powstrzymania się od jego naruszania.

II. Rodzaj nieprawidłowości:

  1. naruszenie przepisu art. 61 ust. 1 w zw. z art. 59 ust. 2 pkt. 7 ustawy o dystrybucji, polegającego na braku przekazania do organu nadzoru dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ww. ustawy,
  2. naruszenie art. 80 pkt 3 ustawy o dystrybucji, polegającego na braku udzielenia informacji i wyjaśnień na żądania organu nadzoru, dotyczące nieprzekazania, pomimo skierowania w tym względzie wezwania, sprawozdania z działalności brokerskiej za rok 2017 i 2018.

Zastosowany środek nadzorczy:

- na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy o dystrybucji - nakazanie zaprzestania naruszania ww. przepisów prawa przez niezwłoczne przekazanie do organu nadzoru wymienionych dokumentów.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk