• Odbierz prezent
: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D (2021-08-05 22:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2021
Data sporządzenia: 2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 36/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. Zarząd spółki PCF Group S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 5 sierpnia 2021 r. komunikatu w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Spółki, tj. 387.714 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,02 PLN każda („Akcje Serii D”).
Akcje Serii D zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPCFGR00010.
Datą rejestracji Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie 9 sierpnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

With reference to the current reports Nos. 35/2021 dated 3 August 2021 and 36/2021 dated 4 August 2021 the Management Board of PCF Group S.A. (the “Company”) hereby informs that on 5 August 2021 the Company became aware of the issuing on 5 August 2021 by the National Depository of Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; the “NDS”) of communication regarding the registration in the deposit of the Company’s securities, i.e. 387,714 series D ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.02 each (the “Series D Shares”).

The Series D Shares will be registered under ISIN code PLPCFGR00010.

The Series D Shares will be registered in the securities deposit of the NDS on 9 August 2021.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-05Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk