• Odbierz prezent
KOMPUTRONIK S.A.: Sprostowanie do raportu bieżącego nr 29/2022 (2022-09-28 15:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2022K
Data sporządzenia: 2022-09-28
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Sprostowanie do raportu bieżącego nr 29/2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent lub Spółka] przekazuje do wiadomości publicznej sprostowanie do raportu bieżącego nr 29/2022 z dnia 28 września 2022 r.

Sprostowanie dotyczy informacji w zakresie rozpoczęcia biegu terminu na wniesienie zażalenia na wydane postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu Biznes Komputronik Sp. z o.o. w restrukturyzacji . Przyczyną korekty jest omyłkowe wskazanie, iż „Dwutygodniowy termin na wniesienie zażalenia należy liczyć od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem, a w przypadku braku wniosku o uzasadnienie od dnia obwieszczenia postanowienia.”, podczas gdy termin na wniesienie zażalenia nie może rozpocząć biegu bez uprzedniego wniosku o uzasadnienie wydanego postanowienia, przy czym złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia jest niezbędne dla wniesienia zażalenia na postanowienie.

Wobec powyższego pełna skorygowana treść raportu bieżącego nr 29/2022 ma brzmienie jak poniżej:

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent lub Spółka] informuje, iż po przeprowadzeniu w dniu 28 września 2022 r. rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu spółki zależnej – Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej: Komputronik Biznes) sąd restrukturyzacyjny w tym samym dniu wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Komputronik Biznes. Wyżej wskazane postanowienie zawiera w swojej sentencji treść układu oraz podlega obwieszczeniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 165 ust. 7 prawa restrukturyzacyjnego na wydane przez sąd postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie dwóch tygodni do sądu okręgowego. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia można zaś złożyć w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia (dotyczy wierzycieli). Dwutygodniowy termin na wniesienie zażalenia należy liczyć od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Po oddaleniu zażaleń, a w przypadku ich braku, po upływie terminu do ich wniesienia, układ staje się prawomocny, postępowanie restrukturyzacyjne jest zakończone, a dłużnik jest zobowiązany do realizacji postanowień układu. 

Niniejszy raport publikowany jest w nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku oraz raportu bieżącego 14/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, w których to raportach  Emitent informował o wynikach głosowania nad układem Komputronik Biznes, wydaniu postanowień w przedmiocie przyjęcia układu dla Komputronik Biznes oraz o dalszych etapach postępowania restrukturyzacyjnego Komputronik Biznes, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, w którym to raporcie Emitent informował o wyznaczeniu na dzień 28 września 2022 r. terminu rozprawy celem zatwierdzenia przez sąd układu Komputronik Biznes.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołczyńska37
(ulica)(numer)
061 8359400061 8359401
(telefon)(fax)
office@komputronik.plwww.komputronik.com
(e-mail)(www)
9720902729634404229
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-28Wojciech BuczkowskiPrezes ZarząduWojciech Buczkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk