• Odbierz prezent
KOMPAP: Powołanie Członka Rady Nadzorczej (2021-03-18 13:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PPH KOMPAP SA w Laskowicach informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 marca 2021 roku, dokonała powołania w drodze kooptacji, na podstawie § 18 b ust. 2 Statutu Spółki nowego członka Rady Nadzorczej - Pana Dariusza Lipki. Uchwała została podjęta w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Łopacińskiego, w wyniku złożonej w dniu 9 marca 2021r. rezygnacji. Nowo powołany członek Rady Nadzorczej będzie swoje czynności sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia PPH KOMPAP S.A.

Wykształcenie Pana Dariusza Lipki:
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sopocka Akademia Tenisowa - Rok ukończenia 2005

Doświadczenie zawodowe Pana Dariusza Lipki:
2021 – obecnie - Menadżer ds. rozwoju biznesu OZGraf S. A.
2020-2021 - Menadżer ds. rozwoju biznesu Grand Sp. z o.o.
2019 - Menadżer ds. rozwoju Imprimus Sp. z o.o.
2009-2019 - Własna działalność gospodarcza DLPLUS Dariusz Lipka.


Pan Dariusz Lipka nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki ani nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce ani osobie prawnej jako ich wspólnik lub członek organu (za wyjątkiem pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w OZGraf Olsztyńskich Zakładach Graficznych). Pan Dariusz Lipka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPAPDrzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-130Laskowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Parkowa56
(ulica)(numer)
(0 55) 279 19 71(0 55) 279 19 71
(telefon)(fax)
info@kompap.plwww.kompap.pl
(e-mail)(www)
725-000-79-81001372100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Waldemar LipkaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk