• Odbierz prezent
Komisja Europejska uznała że większość projektów budżetów państw eurolandów jest zgodne z unijnymi wymogami

Komisja Europejska uznała w środę, że 13 z 19 projektów budżetów państw eurolandów jest zgodne lub ogólnie zgodne z unijnymi wymogami. W pięciu przypadkach stwierdzono ryzyko niezgodności, a w jednym - Włoch - poważną niezgodność.

 

Weź udział w darmowym kursie inwestycyjnym z Dawidem Augustynem

 BIORĘ UDZIAŁ

 

"Perspektywy są bardzo pozytywne. Ostatnia procedura nadmiernego deficytu pochodząca jeszcze z czasów kryzysu, dotycząca Hiszpanii, zostanie zamknięta w przyszłym roku. 13 na 19 budżetów, czyli dwie trzecie budżetów strefy euro, uznanych jest za zgodne lub ogólnie zgodne (z paktem stabilności i wzrostu - PAP) i to jest bardzo dobra informacja" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz do spraw gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici.

Komisja przedstawiła w środę opinie na temat przekazanych jej przez państwa strefy euro projektów budżetów na przyszły rok. Po raz pierwszy włączona w proces semestru europejskiego na rzecz koordynacji polityki gospodarczej została Grecja. Wcześniej była ona wyłączona z tego działania ze względu na korzystanie z programu pomocy finansowej.

 

KE wskazała, że Europa przeżywa obecnie okres dobrej koniunktury gospodarczej, jednak pojawiające się zagrożenia pokazują, że nie będzie on trwać wiecznie. "Jeśli chodzi o politykę budżetową, nadszedł czas, aby obniżyć poziom długu publicznego i odbudować bufory fiskalne. Dzięki temu będziemy mieli niezbędne pole manewru, kiedy nastąpi pogorszenie koniunktury" - oświadczył wiceszef KE ds. euro Valdis Dombrovskis.

 

W przypadku dziesięciu państw członkowskich – Niemiec, Irlandii, Grecji, Cypru, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Austrii i Finlandii – projekty planów budżetowych na 2019 r. zostały uznane przez KE za zgodne z paktem stabilności i wzrostu.

 

Analiza dotycząca Estonii, Łotwy i Słowacji pokazała, że ich projekty są "zasadniczo zgodne" z paktem stabilności i wzrostu. KE zastrzegła jednak, że realizacja założeń tych państw może doprowadzić do "pewnego odchylenia od średniookresowego celu budżetowego lub od prowadzącej do niego ścieżki dostosowania". Innymi słowy, kraje te mogą, ale niekoniecznie muszą nieznacznie odejść od przewidzianych dla nich działań oszczędnościowych (lub zwiększających wpływy do kasy państwa).

 

Projekty planów finansowych Belgii, Francji, Portugalii i Słowenii wskazują zdaniem KE na ryzyko niezgodności z unijnymi regułami. "Realizacja projektów planów budżetowych tych państw członkowskich może doprowadzić do znacznego odchylenia w stosunku do ścieżek dostosowania prowadzących do osiągnięcia danego średniookresowego celu budżetowego" - ostrzegła KE.

 

Bruksela przewiduje, że nominalny deficyt Hiszpanii spadnie w przyszłym roku do poziomu poniżej 3 proc., w związku z czym kraj ten nie będzie już objęty procedurą nadmiernego deficytu. Mimo to plan finansowy przesłany przez Madryt uznano za obarczony ryzykiem niezgodności z wymogami paktu. Ocena ta opiera się na prognozie gospodarczej z jesieni, która wskazuje m.in. na ryzyka dotyczące ścieżki redukcji długu.

 

Najgorzej ocenione zostały Włochy, których projekt budżetu jeszcze w ubiegłym miesiącu został odrzucony przez KE z powodu zbyt wysokiego deficytu. W środę KE wskazała na wystąpienie szczególnie poważnej niezgodności z wymogami paktu projektu budżetowego dla tego kraju. Italii grozi objęcie procedurą nadmiernego deficytu.

 

Komisja przyjęła też pierwszy raport dotyczący Grecji w ramach wzmocnionego nadzoru po wyjściu tego kraju z programu naprawczego. Projekt budżetu tego państwa został oceniony pozytywnie. Grecy wywiążą się ze zobowiązania osiągania nadwyżki pierwotnej w budżecie (czyli bez kosztów obsługi długu) wysokości 3,5 proc. PKB.

 

"To ważny etap na ścieżce powrotu do normalności dla Grecji w strefie euro. (...) Budżet Grecji jest zgodny z wymogami paktu stabilności i wzrostu. Udało się wejść w pozytywny sposób w ten semestr europejski" - podkreślał Moscovici. Jak zaznaczył, pakiet działań zaproponowanych przez Ateny zapewni realizację nadwyżki pierwotnej w wysokości 3,5 proc. PKB.

 

Przedstawione przez KE informacje i zalecenia zostaną omówione przez państwa członkowskie w Radzie UE, które przyjmą odpowiednie rekomendacje gospodarcze.


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk