• Odbierz prezent
Komisja Europejska dostrzega ryzyka w stanie finansów publicznych w Polsce
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie ryzyka związane ze stanem finansów publicznych w Polsce widzi Komisja Europejska

Komisja Europejska zwraca uwagę ma wzrost ryzyka w Polskiej gospodarce. W unijnym raporcie na temat wyzwań polityki fiskalnej w państwach członkowskich KE wskazuje na ryzyko związane ze stanem finansów publicznych. Przypomnijmy, że nowelizacja budżetu przeprowadzona po zmianie partii rządzącej zwiększyła deficyt w najnowszym budżecie o prawie 4mld złotych, co oznacza, że w tym roku będzie on wyższy niż 3%.

 

Ryzyko średnio- i długoterminowe według Komisji wynika z poziomu długu publicznego w Polsce, a także z jego struktury. Około połowy długu znajduje się w rękach zagranicznych kredytodawców. Z jednej strony wskazuje to na przekonanie inwestorów o dobrej sytuacji ekonomicznej kraju, ale z drugiej sprawia, że dług jest bardziej narażony na spadek zaufania do naszej gospodarki.

 

Według prognoz Unii na okres 2015-2026, przy braku zmian w polityce fiskalnej Polska stanie się jednym z 11 krajów UE, w których dług publiczny będzie stale rósł.

 

Pod koniec grudnia na ryzyko związane ze zwiększonym deficytem zwracała uwagę również agencja ratingowa Fitch, według której znaczne poluzowanie podstawy fiskalnej może wywrzeć presję na rating Polski.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk