• Odbierz prezent
Komentarz ING do decyzji RPP: Dalsze podwyżki przed nami; jaka jest reakcja rynku walutowego (kurs pary walutowej EURPLN)?
fot. freepik.com

RPP: Podwyżka o 75pb, w reakcji na dalszy wzrost bieżących i przyszłych ryzyk inflacyjnych. Nowa projekcja pokazuje inflację powyżej celu w dłuższym okresie. Komentarze prezesa po decyzji były łagodne, ale do końca cyklu wciąż daleko, widzimy docelową stopą na 2,5%, z ryzykiem po wyższej stronie. RPP może podnosić stopy do czasu dalszego wzrostu bieżącej inflacji, ale również później ponieważ policy mix w 2022 utrzyma wysoką inflację bazową.

 

  • RPP zdecydowała o podwyżce stóp o 75pb, z poziomu 0,5 do 1,25%. Spodziewaliśmy się podwyżki o 50pb (z ryzykiem po wyższej stronie), konsensus w zależności od źródła 25-50pb.
  • Podwyżka o 75pb była neutralna dla kursu €/PLN, naszym zdaniem rynek walutowy liczył na większe zacieśnienie (75pb) niż rynek stopy procentowej (50pb).

Komentarz ING do decyzji RPP: Dalsze podwyżki przed nami - 2

  • O ile podwyżka w październiku była podyktowana przeszłymi zaskoczeniami inflacyjnymi, to w listopadzie RPP dysponowała także projekcją przyszłej inflacji. Została ona istotnie skorygowana w górę, na 2022 rok aż o 2,5pp do 5,8% średnio. W 2023 roku średnia inflacja wg NBP wyniesie 3,7%r/r, co oznacza że będzie istotnie powyżej celu (2,5%) i naszym zdaniem tylko przejściowo (na przełomie 2022-23 roku) powróci poniżej górnego pasma dopuszczalnych wahań (3,5%).
  • Komentarze prezesa NBP były łagodne, jak na skalę rewizji projekcji i jej przebieg. Istotnie też odbiegają od jastrzębiego nastawienia innych banków centralnych w regionie.
  • Wypowiedzi prezesa interpretujemy, jako zapowiedź podwyżek stóp aż do czasu kiedy bieżąca inflacja CPI nie przestanie rosnąć, a więc do początku 2022 roku, kiedy spodziewany jest szczyt inflacji, wg NBP na poziomie nieco ponad 7%. To oznacza naszym zdaniem, że stopy wzrosną o około 25pb w grudniu do przedpandemicznego poziomu 1,5% i wciąż możliwe są podwyżki na początku roku, pomimo iż w okresie styczeń-marzec wymieni się 7 z 10 członków RPP. Uważamy, że  stopy mogą osiągnąć  poziom około 2% w lutym 2022, ale nie będzie to koniec cyklu zacieśniania.

Komentarz ING do decyzji RPP: Dalsze podwyżki przed nami - 1

  • Z wypowiedzi prezesa NBP można wywnioskować, że RPP przestanie podnosić stopy, gdy bieżąca inflacja CPI przestanie rosnąć a więc od 2kw22. Obawiamy się, iż to zbyt optymistyczne podejście. O ile w 2021 roku znaczny wpływ na inflację miały czynniki zewnętrzne (szoki podażowe), to jednak w 2022 roku wysoka inflacja będzie w dużym stopniu wynikać z presji popytowej oraz presji płacowej. Dodatkowo, w 2022 roku oczekujemy dalszego impulsu fiskalnego.
  • Dlatego spadek CPI od 2kw21 będzie głownie efektem wysokiej bazy w paliwach i żywności niż istotnego zmniejszenia ryzyk inflacyjnych. Naszym zdaniem w 2022 roku inflacja bazowa pozostanie wysoka. Dodatkowo, wciąć wysokie będzie ryzyko nasilenia spirali płacowo-cenowej, po tym jak wzrosły oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
  • Dlatego taka sytuacja będzie wymagała dalszej interwencji w postaci podwyżek stóp procentowych w 2poł22 roku. Naszym zdaniem docelowa stopa to 2,5% z ryzykiem po wyższej stronie.

ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk