• Odbierz prezent
Komentarz giełdowy – Czy Fed dostał prezent od konsumentów?

Indeks S&P 500 ponownie zawitał dzisiaj w okolicach historycznych szczytów, które wyznaczone były wczoraj. Nasdaq 100 testując poziom 14 tys. punktów znajduje się około pół procent od historycznych szczytów. Na wielu rozwiniętych rynkach również obserwujemy wysokie poziomy i brak obaw związanych z nadmierną inflacją. Z drugiej strony istnieje doza niepewności związana z tym, że Fed czy inne banki centralne mogłyby zdecydować się na jakiś krok w kierunku normalizacji, co mogłoby zburzyć obecny porządek. Czy tak jest jednak na pewno? Czy Fed oraz EBC nie dostały obecnie prezentu właśnie od konsumentów, który pozwoli im utrzymać politykę bez zmian, przed dłuższy czas.

Wczoraj wspominaliśmy o prognozach inflacyjnych w strefie euro. To pierwszy prezent, który w zasadzie sam wręczył sobie Europejski Bank Centralny. Bank nie zakłada, że w okresie prognozy dojdzie do przekroczenia inflacji! Widać, że teoretycznie w Europie przebiega proces „japonifikacji”. W Japonii tak naprawdę poza jednym niewielkim epizodem, stopy procentowe nie były podnoszone od początku lat 90. Jeżeli inflacja pozostanie w strefie euro przytłumiona, nie będzie pretekstu, żeby stopy procentowe zmieniać. Z kolei ze strony Fed nie słychać głosów, które mówiłyby o tym, że już w tym momencie należy okiełznać szalejącą inflację. Takie poziomy inflacji bazowej nie były notowane od lat 90. Co ciekawe, patrząc na miary obcięte, czyli inflację składającą się z cen konsumpcyjnych z pominięciem np. 10% towarów, które rosną najmocniej i tracą najmocniej, to dynamika takiej inflacji nie znajduje się wcale daleko od celów inflacyjnych, czy to w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, w strefie euro taka dynamika inflacji obciętej nie jest nawet w połowie celu inflacyjnego. Wracając jednak do tematu komentarza, warto zwrócić uwagę na dzisiejsze dane. Nastroje konsumentów wg Uniwersytetu z Michigan wypadły wyżej od oczekiwań. Ważniejsze jednak w kontekście przyszłości mają oczekiwania inflacyjne. W perspektywie jednego roku spadły one z 4,6% do 4,0%. Z kolei w perspektywie 5-10 lat spadły one z 3,0% do 2,8%. Oczywiście można to wiązać potencjalnie z efektem obecnie teoretycznie wysokiej bazy. Z drugiej jednak strony to dane ankietowe, które pokazują, że oczekiwania faktycznie mogą nieco przygasać. To potencjalnie bardzo dobra informacja dla Fed, która pokazuje, że inflacja faktycznie może być przejściowa. Co więcej, jeśli dojdzie do dalszej redukcji negatywnego szoku podażowego, którego doświadczamy od początku pandemii, kwestie inflacyjne mogą być w dalszym ciągu redukowane. Jeśli te przypuszczenia miałyby być prawdziwe, to rynek akcji w dłuższym terminie wciąż powinien mieć się nieźle.

Tymczasem dzisiaj dobra sesja miała miejsce przede wszystkim w Europie. DAX zyskał niemal 0,8% i trudno było znaleźć spadki w Europie, choć jednocześnie daleko nie musimy szukać. WIG20 stracił jako jeden z nielicznych 0,55%. Z kolei w USA sesja jest raczej płaska. Po historycznych dziennych szczytach S&P 500 traci 0,11%, a Nasdaq zyskuje 0,04%.

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.


Michał Stajniak

Analityk rynków surowcowych w Dziale Analiz XTB. Aktywy inwestor, rynkiem kapitałowym zajmuje się od 7 lat, natomiast rynkiem instrumentów pochodnych od 5 lat. W XTB od 2014 roku, w szczególności kładzie nacisk na fundamentalną analizę rynku towarów, ale również dla walut surowcowych. Współtworzy portal dla inwestorów Tradebeat.pl, częsty gość programów telewizyjnych oraz autor artykułów oraz felietonów w prasie branżowej.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk