• Odbierz prezent
Komentarz dzienny – Silny wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych po agresji militarnej na Ukrainę. Zobacz najnowsze notowania walutowe [EURPLN, USDPLN, CHFPLN, EURUSD]
fot. Materiał własny

Informacje na dziś

US: Dziś o godz. 14:30 poznamy raport o dochodach i wydatkach Amerykanów w styczniu, które według konsensusu prognoz wzrosły o odpowiednio 0,3% m/m i 0,5% m/m. Realizacja tych oczekiwań potwierdziłaby niewielki wpływ sytuacji epidemicznej w styczniu na gospodarkę amerykańską. Wraz z tymi danymi poznamy wyliczenie za styczeń inflacji PCE w USA (deflator konsumpcji prywatnej), która najprawdopodobniej wzrosła z 5,8% r/r w grudniu. Zestaw styczniowych danych będzie wspierał rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp proc. Fed w marcu. Oczekiwań tych nie zmienia rosyjska inwazja na Ukrainę. Wobec działań militarnych w najbliższym czasie dane makro schodzą na drugi plan.

 Komentarz dzienny – Silny wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych po agresji militarnej na Ukrainę. Zobacz najnowsze notowania walutowe [EURPLN, USDPLN, CHFPLN, EURUSD] - 1

 

Wydarzenia i komentarze

PL: Inwazja militarna na terytorium Ukrainy rozpoczyna nowy etap w historii świata i Polski, w tym jej gospodarki. Otwarty atak na terytorium trzeciego największego pod względem powierzchni państwa w Europie ma charakter bezprecedensowy, stąd nie ma możliwości precyzyjnego określenia ekonomicznych skutków działań militarnych. Szczególnie, że trudno określić długość prowadzonych działań i ich skalę w przyszłości. Nie ulega jednak wątpliwości, że scenariusz makroekonomiczny dla Polski wymaga przeformułowania. Przede wszystkim dotyczy to perspektyw inflacji, co wynika z gwałtownych wzrostów cen surowców energetycznych i możliwych zaburzeń w ich dostępności (np. Rosja dostarcza do innych krajów Europy 30% gazu ziemnego). Ich wzrost cen potęgowany jest przez osłabienie złotego. Trwały wzrost cen paliw na krajowych stacjach o 10% podniesie inflację o 0,5% względem dotychczasowej ścieżki. Czynnik ten, wraz z prawdopodobnym pogorszeniem wzrostu w ujęciu realnym funduszu płac w gospodarce będzie spowalniał wzrost konsumpcji gospodarstw domowych. Aktywność w gospodarce obniżać będą także skutki nałożonych przez UE i USA sankcji m.in. ograniczające możliwości eksportu do Rosji, a zapaść w gospodarce Ukrainy zmniejszy eksport także do tego kraju. Udział tych krajów stanowił w 2021 ok. 5% całości eksportu. Bezpośrednie skutki ograniczenia wymiany handlowej szacujemy na nie więcej niż 1 pkt. proc. PKB. Efekt powiększy wpływ powiązań handlowych, poprzez spadek popytu na dobra pośrednie polskiego przemysłu oraz poprzez efekty wtórne spodziewanej recesji w gospodarce rosyjskiej, choć udział Rosji w eksporcie Niemiec, naszego głównego partnera handlowego nie jest wysoki i nie przekracza 2%. Wpływ na ogólny wynik gospodarki może być większy, jeśli niepewność będzie się przedłużała przekładając się na wyhamowanie inwestycji i konsumpcji w gospodarce. Jednocześnie, pomimo gorszych perspektyw gospodarczych słaby złoty i wzrost inflacji nie pozwoli na przerwanie w najbliższym czasie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, a skala podwyżek stóp procentowych może być większa niż nasze dotychczasowe oczekiwania. W dłuższym okresie wpływ wymienionych powyżej czynników będzie stopniowo wygasać, a stopy procentowe obniżać się. Zaznaczamy jednak, że szacunki wynikają z założeń, które obarczone są ogromną niepewnością.

Komentarz dzienny – Silny wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych po agresji militarnej na Ukrainę. Zobacz najnowsze notowania walutowe [EURPLN, USDPLN, CHFPLN, EURUSD] - 2

 

Rynki na dziś

Pierwszy szok rynkowy związany z agresją militarną na Ukrainę minął. Nadal jednak uważamy, iż wycena złotego oraz polskich obligacji skarbowych pozostanie bardzo zmienna – choć prawdopodobnie już nie tak mocno jak wczoraj. Utrzymywać się powinna presja na przecenę polskich aktywów, a kurs EUR/PLN pozostaje na drodze do technicznych oporów w okolicy 4,7240, które już wczoraj skutecznie zadziałały, odwracając trend przeceny złotego w drugiej połowie dnia. Na rynku obligacji utrzyma się zaś presja wzrostu dochodowości – zwłaszcza 2-letniego długu – płynąca z dyskontowania oczekiwań na szybsze i bardziej agresywne niż oczekiwania z początku lutego podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Komentarz dzienny – Silny wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych po agresji militarnej na Ukrainę. Zobacz najnowsze notowania walutowe [EURPLN, USDPLN, CHFPLN, EURUSD] - 3


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk