• Odbierz prezent
Komentarz dzienny – notowania euro do dolara (EURUSD) w górę po publikacji minutes
fot. freepik.com

§  PL: Dziś o godz. 14:00 Narodowy Bank Polski przedstawi wyliczenie za sierpień bilansu płatniczego. Według naszej prognozy saldo obrotów bieżących wyniosło -1445 mln EUR wobec -1827 mln EUR w lipcu, gdy dane okazały się mocno negatywną niespodzianką. Spodziewamy się przyspieszenia wzrostu eksportu i importu, czemu sprzyjał w sierpniu m.in. pozytywny efekt kalendarzowy. Zakładamy, że także w kolejnych miesiącach będzie się utrzymywał deficyt na rachunku obrotów bieżących.

 

Wydarzenia i komentarze

§  US: 

Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu do 5,4% r/r z 5,3% r/r miesiąc wcześniej, a więc była o 0,1 pkt proc. wyższa od konsensusu prognoz. Natomiast w ujęciu miesięcznym wyniosła ona 0,4% m/m. Wzrost m/m miał szeroki zakres i dotyczył zwłaszcza cen żywności i energii. Po wyłączeniu tych czynników, tj. bazowy wskaźnik CPI wzrósł o 0,2% m/m (tj. 4,0% r/r), gdzie znacząco rosły opłaty za mieszkanie. Przedłużająca się wysoka inflacja w Stanach Zjednoczonych w warunkach szybko rosnących cen surowców, „wąskich gardeł" w przemyśle i utrzymującym się w niektórych sektorach znaczącym wzrostem płac wpływa na zmianę oczekiwań, które wcześniej zakładały tylko „tymczasowość" podwyższonej dynamiki cen konsumpcyjnych.

 

Komentarz dzienny – Początek taperingu Fed coraz bliżej. Dziś interesujące dane o krajowym bilansie płatniczym - 3

 

 

Odczyt za wrzesień wpisuje się zatem w narrację bankierów centralnych, którzy według opublikowanego wczoraj protokołu z wrześniowego posiedzenia FOMC wyrazili swoje obawy o dłuższy okres niż prognozowano wysokiej inflacji. Czynnik ten, wraz dużo lepszą sytuacją na rynku pracy skłania do rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Według protokołu zmniejszanie (tapering) skali programu QE może rozpocząć się w połowie listopada lub grudnia. Program miałby być redukowany z obecnych 120 mld USD (co miesiąc) o 15 mld USD miesięcznie, co pozwoliłoby zakończyć QE w połowie przyszłego roku. Spodziewamy się, że ogłoszenie decyzji o taperingu nastąpi podczas najbliższego posiedzenia Fed zaplanowanego na 2-3 listopada.

 

Komentarz dzienny – Początek taperingu Fed coraz bliżej. Dziś interesujące dane o krajowym bilansie płatniczym - 1

 

§  EZ: 

Produkcja przemysłowa w strefie euro spadła w sierpniu o 1,6% m/m po wzroście o 1,4% m/m w lipcu, co okazało się odczytem bliskim konsensusowi prognoz. Mocny spadek odnotowano w Niemczech, który wyniósł aż 4,1% m/m, co wynika z niedoborów komponentów elektronicznych w produkcji, głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Niemniej inne podsektory wytwórcze cierpią z powodu niewystarczających dostaw oraz ich opóźnień. Czynniki te wpływają na wzrost cen produkcji, które są przerzucane na konsumentów, co z hamuje popyt. Ostatnie tygodnie przynoszą falę rewizji w dół prognoz wzrostu PKB w części krajów Eurogrupy, zwłaszcza dla Niemiec. Opublikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy we wtorek prognoza wzrostu gospodarczego w tym kraju w 2021 r. wynosi 3,1% i jest niższa niż w lipcu o 0,5 pkt proc.

 

Rynki na dziś

Dzisiejsze kalendarium danych makroekonomicznych jest ubogie i nie powinno wygenerować impulsów do silnych zmian na rynku. Krajowe dane o bilansie płatniczym również w naszej ocenie będą neutralne dla krajowego rynku finansowego, który pozostaje pod wpływem nastrojów globalnych i podwyższonego ryzyka politycznego. W takich uwarunkowaniach kurs EUR/PLN powinien trzymywać się w okolicach 4,58, choć widzimy szanse na próbę umocnienia złotego w trakcie dzisiejszej sesji i oddalania się od tego poziomu. Na rynku papierów skarbowych obligacje pozostawać będą pod presją sprzedających, choć po silnej wyprzedaży w ostatnich dniach widzimy przestrzeń do stabilizowania się notowań.

 

Komentarz dzienny – Początek taperingu Fed coraz bliżej. Dziś interesujące dane o krajowym bilansie płatniczym - 2

 

Rynek krajowy

Znamienne podczas wczorajszej sesji było wyraźne obniżenie się zmienności n o to wań na krajowym rynku walutowym, po niezwykle burzliwych notowaniach w ostatnich dniach. Kurs EUR/PLN oscylował przez większość dnia wokół poziomu 4,58, który uznajemy za krótkoterminowy punkt podparcia dla polskiej waluty i dobry punkt wyjścia do ataku niższych poziomów. Póki co wycena złotego zachowuje jednak względny spokój. Daleki od uspokojenia pozostaje zaś krajowy rynek długu, gdzie kolejny dzień z rzędu trwała silna wyprzedaż skarbowych papierów wartościowych. Środowy odkup obligacji przez Narodowy Bank Polski nie wystarczył, by choćby chwilowo uspokoić – borykający się z zaburzeniami płynnościowymi - rynek. Bank centralny nabył obligacje za zaledwie 0,59 mld PLN, z czego aż 0,29 mld PLN przypadło na obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego serii FPC0328. Spośród papierów skarbowych 0,16 mld PLN odkupu dotyczyło papieru PS1026. Na rynku wtórnym dochodowość 5-latki ponownie wzrosła najsilniej spośród całej krzywe j tj. o 18 bps do 2,35%. Niewiele mniej, bo o 13 bps do 1,67 zwyżkował zaś w dochodowości krótki koniec (choć przejściowo w ciągu dnia sięgał on już poziomu 1,75%).

 

Komentarz dzienny – Początek taperingu Fed coraz bliżej. Dziś interesujące dane o krajowym bilansie płatniczym - 4

 

Rynki zagraniczne

Oczekiwanie na publikację opisu z ostatniego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej zdominowało przebieg wczorajszej sesji. Kurs EUR/USD pozostawał mało zmienny i fluktuował przez większość dnia wokół poziomu 1,1560. Dopiero publikacja minutes, z których wynikało, iż decyzja o redukcji programu skupu aktywów może być wydana na następnym posiedzeniu (a gdyby tak się stało to redukcja skupu aktywów może rozpocząć się w połowie listopada lub połowie grudnia) skutkowała około 0,5% wzrostem notowań eurodolara. Przez większość dnia drożały natomiast amerykańskie obligacje. Dochodowość 10-latki USA zniżkowała o 7 bps do 1,54% przerywając trend wzrostu rentowności, co utożsamiamy z rynkową taktyką kupuj plotki sprzedawaj fakty. Rynek – pod wpływem komentarzy członków Fed – przygotowywał się bowiem do ogłoszenia taperingu, a więc ograniczania programu skupu aktywów w listopadzie


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk