• Odbierz prezent
Komentarz dzienny – kurs dolara ma się świetnie - podwyższona awersja do ryzyka wspiera notowania amerykańskiej waluty, EURUSD w dół
fot. freepik.com

§  US: Dziś o godz. 14:30 poznamy odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych w sierpniu. Według konsensusu prognoz wyniosła ona 5,3% r/r wobec 5,4% r/r w czerwcu i lipcu, gdy osiągnęła najwyższą wartość od 13 lat. Natomiast w ujęciu m/m mediana prognoz wskazuje na wzrost cen konsumpcyjnych o 0,4% m/m wobec wzrostu 0,5% m/m miesiąc wcześniej. Realizacja powyższych oczekiwań nie musi oznaczać łagodniejszej presji inflacyjnej. W kolejnych miesiącach proinflacyjny wpływ zmian cen na rynku ropy naftowej najpewniej będzie mniejszy, jednak rosną ryzyka dotyczące dłuższego niż zakładano utrzymywania się problemów podażowych w globalnych powiązaniach produkcji.

Jednocześnie dynamicznie rosną wynagrodzenia w części sektorów amerykańskiej gospodarki, głównie w tych, z których odpływ pracowników w wyniku pandemii był największy (np. sektor rozrywki). Wysoka inflacja ogranicza siłę nabywczą gospodarstw domowych, co wraz z zwiększeniem liczby zachorowań na COVID-19 psuje nieco perspektywy skali ożywienia gospodarczego w USA. Stąd amerykańscy bankierzy centralni stoją przed trudnymi decyzjami dotyczącym polityki pieniężnej, w tym programu luzowania ilościowego. Naszym zdaniem niespodzianka w górę w odczycie inflacji nie zmieni jednak perspektyw rozpoczęcia dopiero w 2022 r. zmniejszania (tapering) skali skupu aktywów na rynkach finansowych.

 Komentarz dzienny – Dziś dane o inflacji CPI w USA, choć bez wpływu na Fed - 3

Wydarzenia i komentarze

§  PL: Saldo obrotów bieżących dla Polski wyniosło w lipcu -1,8 mld EUR wobec +0,3 mld EUR miesiąc wcześniej. Jest to najniższa wartość od 6 lat. Odczyt ten okazał się negatywną niespodzianką – był niższy niż nasza prognoza, a także konsensus rynkowy. Jednym ze źródeł zaskoczenie względem naszych oczekiwań było mocne pogorszenie w lipcu salda obrotów towarowych z zagranicą. Jego deficyt sięgnął 0,7 mld EUR po nadwyżce wynoszącej w czerwcu 0,8 mld EUR. Wynika to z dużo silniejszego spadku dynamiki eksportu niż importu. Sprzedaż towarów za granicę wzrosła bowiem o 13,7 % r/r (licząc w EUR) wobec wzrostu importu o 22,1% r/r.

Według raportu NBP eksport napędzany był zwłaszcza przez sprzedaż za granice baterii samochodowych. Natomiast na wysoką dynamikę importu składało się kupno ropy naftowej, której ceny silnie rosną r/r, a także dobra pośrednie (co przypisujemy wzrostom ich cen jako efekt globalnych trudności podażowych w przemyśle). Na saldzie związanym z wymianą usług niezmiennie utrzymuje się nadwyżka, choć w lipcu okazała się ona sporo niższa niż w czerwcu. Należy zauważyć jednak, że wartości z danych o bilansie płatniczym przedstawiane są w ujęciu nominalnym, a po uwzględnieniu różnicy r/r w cenach saldo obrotów towarowych nie powinno być aż tak silnie ujemne.

Niemniej zakładamy, że eksport netto (dóbr i usług) będzie miał w 3Q 2021 bardziej ujemny wkład do wzrostu PKB niż w 2Q 2021, gdy wyniósł -0,7 pkt proc. Według naszych obliczeń po lipcu saldo obrotów bieżących wyniosło ok. 1,9% PKB i dodatnie wartości powinny utrzymywać się także w najbliższej przyszłości.

Komentarz dzienny – Dziś dane o inflacji CPI w USA, choć bez wpływu na Fed - 2 

Rynki na dziś

Dziś uwaga inwestorów skupiać będzie się na odczycie inflacji w USA, który zapewne potwierdzi utrzymanie się wysokiej presji cenowej, choć nie powinno to wpłynąć na przyspieszenie momentu rozpoczęcia normalizacji polityki monetarnej przez Fed. Tym bardziej że, w kolejnych dniach dane o produkcji w przemyśle i sprzedaży detalicznej w USA oraz w Chinach mogą wskazać na schłodzenie aktywności w dwóch największych gospodarkach świata, nasilając obawy o perspektywy globalnej gospodarki. Kombinacja takich danych może sprzyjać dolarowi, a jednocześnie zwiększyć zmienność notowań. W naszej ocenie przestrzeń do dalszego osłabienia złotego jest niewielka i przy braku negatywnych niespodzianek z otoczenia zawietrznego nie uważamy, aby kurs EUR/PLN na trwale przekroczył poziom 4,55.

Komentarz dzienny – Dziś dane o inflacji CPI w USA, choć bez wpływu na Fed - 1

Rynek krajowy

Poniedziałkowa sesja na krajowym rynku finansowym nie przyniosła wielu emocji. Łagodna retoryka prezesa NBP utrzymuje złotego pod presją sprzedających, choć kurs EUR/PLN przez większość sesji utrzymał się poniżej 4,55. Na wczorajszym zamknięciu jego poziom był o zaledwie 0,5 gr wyższy niż pod koniec minionego tygodnia. Więcej na wartości stracił złoty względem dolara, na co wpływ miał spadek eurodolara na międzynarodowym forexie. Główny rytm notowaniom nadawał wczoraj sentyment na rynkach globalnych, jednak czynniki lokalne w postaci łagodnej polityki pieniężnej powodują, że złoty traci względem walut naszego regionu.

Na krajowym rynku długu rentowności obligacji wzrosły wzdłuż całej krzywej o 4-6 pkt baz. Wypowiedzi prezesa NBP schłodziły oczekiwania na szybkie podwyżki stóp, jednak nie zmieniają średniookresowej perspektywy normalizacji polityki pieniężnej także w Polsce, stąd reakcje rynku na wypowiedzi bankierów centralnych były krótkotrwałe. Termin pierwszej podwyżki może oddalić się w czasie, jednak skala łącznego zacieśnienia zasadniczo nie musi ulec zmianie. Zwyżki rentowności krajowego długu powinny być kontynuowane w średnim okresie, choć w tym tygodniu ten ruch może być powstrzymany przez przetarg odkupu NBP.

Rynki zagraniczne

Utrzymuje się dobra passa dolara. Amerykańska waluta zyskuje na wartości, wspierana podwyższoną awersją do ryzyka, w warunkach nasilającej się pandemii i narastających obaw o perspektywy globalnej gospodarki. Zmienność notowań nie była jednak duża, czemu sprzyjało ubogie kalendarium publikacji danych makroekonomicznych. W ciągu dnia kurs EUR/USD obniżył się o niemal 0,5 centa do 1,18. Niewiele działo się na bazowych rynkach długu, gdzie rentowności oscylowały wokół poziomów z piątkowego zamknięcia.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk