• Odbierz prezent
Komentarz dzienny FX– kurs polskiego złotego pada, dolar coraz silniejszy [USD/PLN, EUR/PLN, EUR/USD]
fot. freepik.com

§  PL: Dziś o godz. 09:00 poznamy wyliczenie za czerwiec indeksu PMI dla krajowego sektora przemysłowego. Spodziewamy się jego spadku do 56,0 pkt z rekordowo wysokiego poziomu odnotowanego w maju, który wyniósł 57,2 pkt. Za spadkiem przemawiają czerwcowe wyniki badania koniunktury Głównego Urzędu Statystycznego, które wskazują na pewne spowolnienie wzrostu nowych zamówień i bieżącej produkcji. Pomimo spodziewanego spadku indeksu PMI koniunktura w przemyśle pozostaje bardzo dobra, a tempo ekspansji sektora ograniczane jest przez braki wystarczającej ilości materiałów i dóbr pośrednich.

§  EZ: 

Dziś poznamy także finalne wyliczenia indeksów PMI dla przemysłu w Niemczech (godz. 09:55) i w całości strefy euro (godz. 10:00). Według wstępnych wyliczeń wskaźnik dla Niemiec wzrósł do 64,9 pkt z 64,4 pkt miesiąc wcześniej. Indeks dla Eurolandu wyniósł natomiast 63,1 pkt, podobnie jak w maju.

§  US: 

O godz. 16:00 poznamy natomiast wyliczenie za czerwiec indeksu ISM dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Według konsensusu prognoz wskaźnik ten ma ustabilizować się na wysokim poziomie z maja (61,2 pkt).

Wydarzenia i komentarze

§  PL:

Według wstępnych danych inflacja CPI obniżyła się w czerwcu do 4,4% r/r z 4,7% r/r miesiąc wcześniej. Wynik ten jest niższy niż konsensus rynkowy oraz nasza prognoza. Zgodnie z naszymi szacunkami zmieniły się ceny żywności, paliw oraz energii, co sugeruje, iż źródłem niespodzianki były elementy bazowe inflacji. Według naszych szacunków inflacja CPI po wyłączeniu cen żywności i energii obniżyła się w czerwcu do 3,4-3,5% r/r z 4,0% r/r w maju, co oznaczałoby, iż miesięczna dynamika inflacji bazowej wyniosła ok. 0,0% m/m.

To nieco zaskakujący wynik w warunkach rosnącej presji kosztowej sugerujących podwyżki cen towarów,

a także odblokowywania gospodarki, zwiększającej presję na ceny usług. GUS nie opublikował szczegółowych danych o strukturze cen w pozostałych elementach koszyka inflacyjnego, stąd trudno ocenić charakter oraz trwałość tych zmian. Szczegóły koszyka inflacyjnego GUS opublikuje w połowie miesiąca. Pomimo odczytu poniżej oczekiwań, presja cenowa utrzymuje się na podwyższonym poziomie i ryzyka dla inflacji wciąż skierowane są w górę. Przestrzeń do spadku wskaźnika CPI w kolejnych miesiącach jest w naszej ocenie ograniczona i do końca roku inflacji cen konsumenta powinna się utrzymać powyżej 4% r/r.

§  EZ: 

Indeks HICP w strefie euro, według pierwszego wyliczenia obniżył się w czerwcu do 1,9% r/r z 2,0% r/r miesiąc wcześniej. Odczyt ten okazał się zgodny z oczekiwaniami. W czerwcu inflacja była zgodna z celem inflacyjnym Europejskiego Banku Centralnego, choć najprawdopodobniej w kolejnych miesiącach wzrośnie. W ocenie Rady Prezesów EBC wzrost ten będzie przejściowy, a średniookresowe perspektywy inflacji nie wymagają korekt poziomu stóp procentowych.

Rynki na dziś

Dzisiejsze publikacje indeksów koniunktury w europejskim i amerykańskim przemyśle może przyćmić wynik spotkania kartelu OPEC, na którym decydują się losy możliwego zwiększenia wydobycia ropy naftowej. Kanałem reflacyjnych trendów – tj. wysokiej inflacji połączonej z postpandemicznym ożywieniem gospodarczym – może się to przekładać na sytuację na rynkach finansowych. Złoty zachowuje względny spokój koncentrując się wokół poziomu 4,52 za EUR. W naszej ocenie kurs EUR/PLN nie powinien dziś istotnie się zmieniać. Presja na mocniejszego dolara powinna natomiast zostać utrzymana. Dziś na otwarciu notowania eurodolara ustanowiły najniższy od niemal dwóch miesięcy poziom 1,1837.

Rynek krajowy

Złoty osłabił się wczoraj o około grosz licząc w stosunku do otwarcia na poziomie 4,51 PLN za EUR. Stabilizacja polskiej waluty była spójna z zachowaniem pozostałych walut Europy Środkowo-Wschodniej. Widać wyraźnie, iż wycenie złotego, forinta i korony brakuje obecnie impulsu mogącego istotnie wpływać na przebieg notowań. Zmiany na rynkach bazowych sprawiły, że nieco ciekawiej prezentowały się zmiany pozostałych par złotowych. Kurs USD/PLN zwyżkował do poziomu 3,81, a para CHF/PLN przejściowo obniżyła się do 4,1060. Zakres zmian polskiej waluty należy uznać za niewielki zważywszy na niezwykle dynamiczne ruchy obserwowane podczas środowej sesji na krajowym rynku długu.

Odczyt niższej od oczekiwań inflacji CPI w Polsce rozpoczął dynamiczne wzrosty cen polskiego długu

W przypadku 10-latki oznaczało to spadek dochodowości aż o 14 bps do 1,67%, czyli 2-miesięcznego dna. Silniejszy, bo wynoszący 15 bps był spadek rentowności 5-latki, która poziomem 1,29% osiągnęła 2- tygodniowe minimum. Dużo bardziej stabilna była zaś wycena krótkiego końca krzywej, która wczoraj zmieniła się w sposób niewielki, choć w ciągu dnia zakres spadku wynosił już 5 bps do 0,35%. Ministerstwo Finansów poinformowało wczoraj, iż w trzecim kwartale zostaną przeprowadzone 1-2 przetargi sprzedaży obligacji skarbowych z podażą 4-13 mld PLN.

Dodatkowo możliwe jest przeprowadzenie 3-4 przetargów zamiany

W samym lipcu zaś resort planuje jeden przetarg sprzedaży długu z podażą na poziomie 4-8 mld PLN (zaoferowane zostaną papiery serii OK0423, PS1026, WZ1126, WZ1131, DS0432, możliwe inne obligacje typu WS albo IZ) i jeden przetarg zamiany (na którym MinFin sprzeda papiery: OK0423, PS1026, WZ1126, WZ1131, DS0432, a odkupi: PS0721, DS1021 i PS0422). Równocześnie Narodowy Bank Polski poinformował, iż w lipcu dokona jednego przetargu skupu długu (16 lipca), choć bank zwyczajowo zastrzegł sobie możliwość zwiększenia aktywności.

Rynki zagraniczne

Dolar umocnił się na koniec miesiąca/kwartału/półrocza w stosunku do euro a poziomem 1,1860 ustanowił ponad tygodniowe minimum i już tylko 20 pipsów dzieli go od ustanowienia najniższego od końca pierwszego kwartału poziomu. Co ciekawe aprecjacja dolara postępowała pomimo wczorajszych rozczarowań w danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. Dobrym przykładem negatywnej niespodzianki był między innymi wczorajszy odczyt indeksu Chicago PMI. Trudno jednak intepretować umocnienie amerykańskiej waluty jako reakcja na pogorszenie sentymentu, gdyż nie było jej widać w notowaniach pozostałych aktywów. Kurs EUR/CHF zwyżkował bowiem do poziomu 1,0975, tj. najwyższego od miesiąca zamknięcia. Z drugiej jednak strony dość wyraźnie obniżyły się wczoraj rentowności amerykańskiej 10-latki, która po spadku o 5 bps powróciła do poziomu 1,45%.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk