• Odbierz prezent
Komentarz dzienny FX - polski złoty (EURPLN) bez szans na aprecjację w najbliższym czasie, eurodolar (EURUSD) w oczekiwaniu na impuls
fot. freepik.com

§  PL: Dziś o godz. 11:00 Eurostat opublikuje kolejne wyliczenie PKB w strefie euro w 2Q 2021. Według pierwszego szacunku roczna dynamika PKB wyniosła 13,7% r/r wobec -1,9% r/r w 1Q 2021.

§  US: O godz.14:30 poznamy dane o sprzedaży detalicznej w USA w lipcu. Według konsensusu prognoz spadła ona o 0,2% m/m wobec wzrostu o 0,6% m/m miesiąc wcześniej. Realizacja tej prognozy potwierdziłaby dobrą kondycję konsumpcji gospodarstw domowych pomimo wygaśnięcia wsparcia w ramach programu fiskalnego administracji J.Bidena i nasilenia pandemii w niektórych obszarach tego kraju.

§  US: O godz. 15:15 przedstawione zostanie natomiast wyliczenie za lipiec produkcji przemysłowej w USA. Według konsensusu prognoz wzrosła ona o 0,3% m/m wobec 0,4% m/m miesiąc wcześniej. Popyt na towary przemysłowe pozostaje w USA mocny, aczkolwiek produkcja ograniczana jest przez zatory w łańcuchach dostaw. 

Wydarzenia i komentarze

§  PL: Narodowy Bank Polski opublikował wczoraj dane o inflacji bazowej w lipcu. Wzrosły wszystkie z czterech publikowanych wskaźników. Ten najpilniej śledzony, tj. CPI po wyłączeniu cen żywności i energii wyniósł 3,7% r/r wobec 3,5% r/r w czerwcu, lokując się powyżej górnego ograniczenia (3,5% r/r) dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego. Inflacja bazowa w Polsce pozostaje podwyższona, napędzana głównie wzrostem cen usług, który w lipcu wyniósł 6,2% r/r. Takiej dynamice sprzyja chęć firm do przerzucenia wyższych kosztów na konsumentów oraz poprawę wyniku finansowego po lockdownie, co jest możliwe ze względu na silny popyt konsumencki. Wobec oczekiwań szybkiego wzrostu gospodarczego i ciasnego rynku pracy inflacja bazowa w średnim okresie przewyższać powinna górną granicę akceptowalnych odchyleń od celu. Najprawdopodobniej potwierdzi to projekcja listopadowa, która będzie mocnym argumentem za spodziewaną przez nas podwyżką stóp procentowych w Polsce w listopadzie bądź grudniu tego roku.

§  PL: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego saldo obrotów towarowych z zagranicą wyniosło w czerwcu 300 mln EUR, co oznacza jego poprawę względem maja, gdy wyniosło ono 0 mln EUR. Dynamika eksportu obniżyła się do 25,7% r/r z 42,5% r/r w maju, co wynika głównie z mniej korzystnego efektu bazy odniesienia z ub. roku. Wzrost importu wyhamował natomiast do 46,9% r/r z 53,4% r/r. Spodziewamy się, że import wspierany silnym popytem wewnętrznym przewyższy wzrost eksportu w drugiej połowie roku. Oczekujemy zatem, że saldo obrotów towarowych z zagranicą w nadchodzących miesiącach będzie kierowało się w kierunku ujemnych odczytów.

Komentarz dzienny – Dziś publikacja danych o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA - 2

 

Rynki na dziś

Złoty pozostaje odporny na wzrost globalnej awersji do ryzyka i na dzisiejszym otwarciu kurs EUR/PLN notowany jest nieco poniżej technicznej bariery na poziomie 4,56. Próba jego przełamania w ubiegłym tygodniu zakończyła się niepowodzeniem. O trwałe umocnienie złotego w tym tygodniu również może być trudno biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania zewnętrzne (napięcia w Afganistanie, słabe dane z Chin) oraz wewnętrzne (konflikt z UE i obawy o realizację krajowego planu odbudowy). W takiej sytuacji również dzisiejsza próba przełamania tego poziomu może zakończyć się niepowodzeniem. Na rynkach papierów skarbowych po wczorajszych spadkach rentowności oczekujemy stabilizacji. Przestrzeń do zniżek ograniczać będzie zbliżający się moment normalizacji polityki pieniężnej.

Komentarz dzienny – Dziś publikacja danych o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA - 3


Rynek krajowy

Poniedziałkowa sesja na krajowym rynku walutowym miała wyjątkowo spokojny przebieg. Dzienna zmienność kursu EUR/PLN tylko nieznacznie przekroczyła pół grosza. Złoty pozostawał względnie stabilny pomimo nieznacznej zniżki eurodolara. Poniedziałkowe kalendarium danych makro było dość ubogie i nie dawało impulsów do wyraźnych zmian w którąkolwiek ze stron. Niewielki wpływ na rynek miał także wzrost ryzyka geopolitycznego, choć widoczna była presja na mocniejszego dolara, który w poniedziałek zyskał względem euro. Spadek apetytu na ryzyko w większym zakresie widoczny był na rynku papierów skarbowych, na którym zyskiwały obligacje USA i Niemiec, tradycyjnie postrzegane jako bezpieczne przystanie. Echem tych zmian były zniżki rentowności takie polskiego długu, szczególnie w segmencie 5-10 lat, gdzie rentowność w ciągu dnia obniżyła się o 8 pkt baz.

Komentarz dzienny – Dziś publikacja danych o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA - 4

 

 

Rynki zagraniczne

Podwyższona niepewność co do otoczenia geopolitycznego wsparła bezpieczne aktywa, w tym dolara amerykańskiego, który zyskał względem euro. Zakres zmian był jednak niewielki i w ciągu dnia kurs EUR/USD spadł do nawet 1,1750 z 1,1800 w piątek, choć pod koniec sesji w Europie notowany był bliżej poziomów z piątkowego zamknięcia. W większym zakresie spadek apetytu na ryzyko widoczny był na bazowych rynkach długu, gdzie silnie zyskiwały obligacje USA, których rentowność w segmencie 10-latki obniżyła się o 10 pkt baz. W mniejszym stopniu zyskiwały Bundy, których rentowność spadła wczoraj o 2 pkt baz. Wsparciem dla długu mogły być także słabsze dane z Chin, rosnące obawy o perspektywy globalnej gospodarki, szczególnie w obliczu nasilającej się kolejnej fali pandemii.

Komentarz dzienny – Dziś publikacja danych o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA - 1


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk