• Odbierz prezent
Komentarz dzienny – Czy piątek przyniesie próbę niewielkiej przeceny złotego (PLN)?
fot. freepik.com

US: Dziś o godzinie 14.30 opublikowany zostanie raport z amerykańskiego rynku pracy. Konsensu rynkowy wskazuje na wzrost liczby etatów poza rolnictwem w listopadzie o 560 tys. wobec wzrostu o 531 tys. w październiku. W tym samym czasie stopa bezrobocia spadnie do 4,5% z 4,6% miesiąc wcześniej. Postępująca poprawa na amerykańskim rynku pracy, której towarzyszy stopniowe narastanie presji płacowej, wspierać będzie oczekiwania na przyspieszenie normalizacji polityki pieniężnej przez Fed i podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku.

Komentarz dzienny – Czy piątek przyniesie próbę niewielkiej przeceny złotego (PLN)? - 1

Wydarzenia i komentarze

HU: Narodowy Bank Węgier podwyższył 1-tygodniową stopę depozytową o 20 pkt. baz. do 3,10%. To trzecia w ciągu ostatnich trzech tygodni podwyżka tej stopy, która obecnie jest o 100 pkt. baz. wyższa od podstawowej stopy banku centralnego (obecnie znajduje się na poziomie 2,10%). Celem podwyżek stopy depozytowej jest próba wsparcia węgierskiego forinta, który tracił na wartości na fali pogorszenia nastrojów na rynkach globalnych oraz rosnących oczekiwań na podwyżki stóp w USA. W ocenie węgierskich bankierów centralnych podwyższone ryzyka zewnętrzne i presja na osłabienie forinta oraz wysoka inflacja uzasadniają utrzymanie stopy depozytowej powyżej podstawowej stopy banku centralnego. Kolejne miesiące przynieść powinny dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej na Węgrzech.

Komentarz dzienny – Czy piątek przyniesie próbę niewielkiej przeceny złotego (PLN)? - 2

Rynki na dziś

Uważamy, iż piątek na krajowym rynku walutowym może przynieść próbę niewielkiej korekty w trwającym od początku tygodnia ruchu silnego umocnienia złotego wobec euro. Polska waluta po zdyskontowaniu informacji prasowych o możliwym przełomie w akceptacji Krajowego Planu Obudowy przez Brukselę, jastrzębich wypowiedziach części przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej (w tym prezesa A.Glapińskiego) oraz wyższych od wcześniejszych prognoz danych z krajowej gospodarki oczekiwać będzie obecnie na nowe impulsy. Takim może być chociażby grudniowe posiedzenie Rady (środa), na którym z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do kolejnej podwyżki stóp procentowych (niewiadomą pozostaje jej skala). Piątek na bazowych rynkach to przede wszystkim oczekiwanie na publikację danych z rynku pracy USA. Solidny odczyt powinien umacniać dolara w związku ze zwiększeniem szans na szybsze tempo normalizacji polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk