• Odbierz prezent
Komentarz dzienny – coraz słabsza koniunktura w krajowym przemyśle [notowania walut z rynku FOREX: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, EUR/USD]
fot. Materiał własny

Informacje na dziś

PL: Dziś opublikowane zostaną dane o indeksie PMI dla polskiego przemysłu przetwórczego. Spodziewamy się jego spadku w lipcu do 43,6 pkt. z 44,4 pkt., co oznaczać będzie trzeci z rzędu miesiąc utrzymania się indeksu poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej ekspansję od recesji. Pogorszenie koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych, na co wskazują analogiczne indeksy dla strefy euro, a także wyhamowujący popyt krajowy w następstwie wysokiej inflacji i podwyżek stóp procentowych, negatywnie wpływa na nastroje przedsiębiorstw przemysłowych. Dodatkowo firmy pozostają pod negatywnym wpływem utrzymujących się zaburzeń w łańcuchach dostaw i rosnącej niepewności co do ciągłości zaopatrzenia w surowce energetyczne, a szczególnie gaz, w obliczu spadku jego dostaw do Europy gazociągiem Nordstream 1. Dane te będą wpisywały się w obraz postępującego hamowania gospodarki, a sektor przemysłu, obok budownictwa odczuwa to spowolnienie najsilniej.

Komentarz dzienny – Dzisiejszy indeks PMI potwierdzi obraz coraz słabszej koniunktury w krajowym przemyśle? [notowania walut z rynku FOREX: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, EUR/USD] - 1

 

Wydarzenia i komentarze

PL: Według szybkiego szacunku GUS inflacja CPI ustabilizowała się w lipcu na poziomie 15,5% r/r, co było wynikiem zgodnym z naszymi oczekiwaniami. W skali miesiąca ceny wzrosły o 0,4% i nie licząc lutego br, kiedy wprowadzona została tarcza antyinflacyjna, to najniższy miesięczny wzrost inflacji od sierpnia ub. roku. Stabilizacji inflacji sprzyjała zniżka cen ropy naftowej, która przełożyła się na spadki cen paliw na stacjach benzynowych. Wyhamował także miesięczny wzrost cen żywności, niemniej biorąc pod uwagę, że miesiące letnie sezonowo przynoszą spadki cen żywności, to dynamika roczna przyspieszyła do 15,3%. Według naszych szacunków inflacja bazowa ustabilizowała się na poziomie 9,1-9,2% r/r. Oznaczałoby to, iż miesięczny wzrost inflacji bazowej, mierzonej jako indeks CPI po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniósł ok. 0,4% m/m, tj. najmniej tym roku. Jest to spójne z wynikami badań koniunktury wskazującymi na spadki komponentów spodziewanych cen w handlu detalicznym, przemyśle oraz budownictwie. Może to sugerować, że w obliczu wyhamowywania popytu konsumpcyjnego przedsiębiorcy mają coraz mniejsze możliwości przerzucania wysokich kosztów produkcji na ceny detaliczne. Lipcowy odczyt inflacji, a także kształtowanie się cen surowców wskazują na coraz bliższy szczyt inflacji. Czynnikiem niepewności pozostaje kształtowanie się cen energii oraz opału. Wyhamowanie wzrostu inflacji, w połączeniu z coraz wyraźniejszymi sygnałami hamowania gospodarki, wspierają oczekiwania na spowolnienie tempa zacieśniania monetarnego. O ile uważamy, że cykl podwyżek zbliża się do końca to w naszej ocenie jeszcze się nie zakończył. Argumentami za tym jest wciąż wysoka inflacja, ciasny rynek pracy, słaby złoty, wciąż ekspansywna polityka fiskalna. W takich uwarunkowaniach, w szczególności wzrost ekspansji fiskalnej przed wyborami parlamentarnymi, inflacja może pozostawać dłużej na wysokich poziomach.

Komentarz dzienny – Dzisiejszy indeks PMI potwierdzi obraz coraz słabszej koniunktury w krajowym przemyśle? [notowania walut z rynku FOREX: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, EUR/USD] - 2

GE: Niemiecka gospodarka znajdowała się w 2Q br. w stagnacji, a PKB nie zmienił się względem 1Q 2022 (dane odsezonowane). To wynik nieznacznie słabszy od konsensusu zakładającego wzrost o 0,1%. W ujęciu r/r niemiecka gospodarka wciąż znajduje się na ścieżce wzrostu, choć w 2Q wyhamował on do 1,4% 3,6% kwartał wcześniej. Dane wysokiej częstotliwości wskazują na dalsze pogorszanie się koniunktury w niemieckiej gospodarce. W obliczu rosnącego ryzyka ograniczeń w dostawach gazu z Rosji rośnie ryzyko recesji. Szczególnie, że Niemcy są spośród krajów UE jednym z krajów najsilniej uzależnionych od importu błękitnego paliwa z Rosji.

Komentarz dzienny – Dzisiejszy indeks PMI potwierdzi obraz coraz słabszej koniunktury w krajowym przemyśle? [notowania walut z rynku FOREX: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, EUR/USD] - 3

 

Rynki na dziś

Przed nami tydzień zdominowany przez wydarzenia globalne wśród których najistotniejsze będą dane z amerykańskiego rynku pracy (piątek). Wymowa publikacji będzie decydować o kierunku notowań eurodolara, a pośrednio i kursu EUR/PLN (ujemnie skorelowanego z parą EUR/USD). Oczekujemy, iż materializujące się sygnały globalnej recesji wraz z niepewnością dotyczącą przesyłu rosyjskiego gazu do Europy nadal będą utrzymywać kurs EUR/USD poniżej silnej bariery 1,0230. Tym samym złoty powinien pozostawać relatywnie słaby oscylując w przedziale 4,71 – 4,80).


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk