• Odbierz prezent
Komentarz do wyników finansowych za IV kw. 2021 oraz I kw. 2022 roku - DataWalk (DAT)
fot. Materiał własny

Wyniki finansowe za IV kw. 2021

W IV kw. 2021 r. przychody DataWalk wzrosły o 60% r/r. Z kolei zysk netto za IV kw. 2021 wyniósł 2,6 mln zł (w porównaniu do straty -0,2 mln zł w IV kw. 2020), dzięki rozpoznaniu aktywa z tytułu odroczonego podatku.

Wyniki Spółki były wyraźnie lepsze od naszych prognoz. Przychody za IV kw. 2021 okazały się o 56% wyższe od naszych oczekiwań (o 3,9 mln zł). Z kolei koszty operacyjne w IV kw. były o 7% (0,8 mln zł) wyższe od naszych oczekiwań. Spółka zaraportowała zysk netto podczas gdy my oczekiwaliśmy straty.

W IV kw. Spółka (jednostka), ponownie dokonała niegotówkowego odpisu na wartość spółki zależnej w wysokości 2,6 mln zł (w sumie 18,7 mln zł w 1-4 kw. 2021). Odpis w IV kwartale jest związany z aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą na terytorium Ukrainy oraz związaną z nią niepewnością co do poziomu stóp procentowych, kursów walut jak i dostępności kapitału.

W całym roku 2021 Spółka osiągnęła 30,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 96% rdr.

 

Wyniki finansowe za I kw. 2022

Przychody w  I  kw. 2022  r. wyniosły 4,2  mln  zł (wzrost o  21%  r/r). Z  kolei strata operacyjna uległa zwiększeniu o  39%  r/r i  ukształtowała się na poziomie PLN  -7,5  mln  zł. Koszty operacyjne wyniosły w  I  kw. 2022  r. 11,7  mln  zł, co oznacza wzrost o 69% r/r oraz spadek o 3% k/k.

Historycznie, przychody osiągane w  pierwszych kwartałach były najsłabsze w  roku i  stanowiły 5%-11% przychodów całorocznych. Przychody osiągnięte w  I  kw. 2022  r. stanowią 7,9% naszej całorocznej prognozy, zatem mieszczą się w  powyższym przedziale. Oceniamy wyniki neutralnie.

W  komentarzu do wyników Prezes Wieczyński stwierdził, że: (i)  rozpoczyna się gorący okres w branży – globalny kryzys bezpieczeństwa skokowo zwiększa zapotrzebowanie na analizę dużych ilości danych; Spółka zauważa rosnące zainteresowanie swoim produktem zarówno ze strony sektora rządowego jak i  prywatnego; (ii)  spadek dynamiki przychodów w pierwszym kwartale wynika z cyklu inwestycyjnego klientów, którego szczyt przypada na końcówkę roku. Pierwszy kwartał to zazwyczaj czas rozpoczynania rozmów handlowych, tworzenia harmonogramów oraz uruchamiania projektów pilotażowych.

Komentarz do wyników finansowych za IV kw. 2021 oraz I kw. 2022 roku - DataWalk (DAT) - 1

Komentarz do wyników finansowych za IV kw. 2021 oraz I kw. 2022 roku - DataWalk (DAT) - 2

 

 

Komentarz do wyników finansowych za IV kw. 2021 oraz I kw. 2022 roku - DataWalk (DAT) - 3

 

 

 

 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk