• Odbierz prezent
Kolejny duży wzrost zapasów ropy naftowej w USA. Ile dolarów USD kosztuje teraz ropa Brent oraz WTI?

W obliczu przepełnionych magazynów ropy naftowej w USA, inwestorzy na rynku tego surowca zwracają szczególną uwagę na informacje dotyczące zapasów ropy. Wczoraj Amerykański Instytut Paliw (American Petroleum Institute, API) podał swoje wyliczenia, według których w minionym tygodniu zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 7,6 mln baryłek. To negatywna niespodzianka, ponieważ oczekiwano zwyżki o niewiele ponad 4 mln baryłek.

Na rynku ropy naftowej informacja ta nie wywołała jednak żadnego istotnego ruchu, jedynie krótką zniżkę o niewielkim zasięgu. Cena ropy naftowej WTI nadal porusza się w wąskiej konsolidacji w wyczekiwaniu na dane lub informacje, które mogłyby przynieść jakiś przełom.

Kolejny duży wzrost zapasów ropy naftowej w USA. Ile dolarów USD kosztuje teraz ropa Brent oraz WTI? - 1

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Dzisiaj inwestorzy z pewnością będą wypatrywać danych Departamentu Energii USA, dotyczących zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych. Departament bazuje bowiem na większej liczbie danych niż Amerykański Instytut Paliw, więc jego wyliczenia dają lepszy obraz sytuacji na rynku ropy w tym kraju. Tak czy inaczej, reakcja inwestorów na dane API pokazała, że prawdopodobnie już zdyskontowali oni wszelkie pesymistyczne scenariusze związane ze wzrostem zapasów ropy naftowej w USA.

Poza tym, na ceny ropy wpływają obecnie również dwa inne istotne czynniki. Jednym z nich, także negatywnie wpływającym na ceny ropy naftowej, są obawy dotyczące drugiej fali pandemii, która przedłużyłaby okres obniżonego popytu na ropę na świecie. Drugim czynnikiem, tym razem pozytywnym, są działania krajów OPEC+, które nie tylko wyraźnie ograniczyły produkcję ropy wraz z początkiem maja, lecz również rozważają dodatkowe cięcia wydobycia.

Kolejny duży wzrost zapasów ropy naftowej w USA. Ile dolarów USD kosztuje teraz ropa Brent oraz WTI? - 2

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

PSZENICA

Dominacja sprzedających na rynku pszenicy w USA.

Już od końcówki marca bieżącego roku na rynku pszenicy utrzymuje się przewaga strony podażowej. W rezultacie, cena tego zboża w Stanach Zjednoczonych spadła dzisiaj do okolic 5,10 USD za buszel, a więc porusza się niedaleko tegorocznych minimów.

Wczoraj amerykański Departament Rolnictwa (USDA) podał w swoim comiesięcznym raporcie, że w sezonie 2020/2021 oczekiwany jest spadek produkcji pszenicy w USA o 3%, niższe plony oraz zmniejszenie zapasów pszenicy na koniec sezonu.

Niemniej, powyższe informacje nie przyniosły jednak istotnego pocieszenia dla kupujących. Tegoroczna sytuacja na rynku pszenicy w USA nadal nie sprzyja bowiem wzrostom cen tego zboża. Zapasy pszenicy na koniec bieżącego sezonu pozostają duże, a nawet ich spadek w przyszłym sezonie będzie oznaczał dotarcie do wyższych poziomów niż zakładano.

Pocieszeniem dla kupujących na rynku pszenicy – i czynnikiem, który może powstrzymać dalszy spadek notowań tego zboża – jest rosnący popyt na pszenicę i produkty zbożowe w czasie pandemii. W dużym stopniu pozwoli on zniwelować efekt rosnących zapasów.

Kolejny duży wzrost zapasów ropy naftowej w USA. Ile dolarów USD kosztuje teraz ropa Brent oraz WTI? - 3

Notowania pszenicy w USA – dane dzienne

Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: ROPA NAFTOWA (WTI)

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USOIL/

Dorota Sierakowska

Finansistka i przedsiębiorca. Analityk rynków surowcowych w DM BOŚ (zdobywczyni nagrody FxCuffs 2017 w kategorii Analityk Roku), wydawca i redaktor naczelna magazynu o inwestowaniu Trend. Regularnie wypowiada się w mediach na tematy związane z rynkami finansowymi. Pasjonatka podróży i poznawania świata, certyfikowany nurek i żeglarz.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk