• Odbierz prezent
Kolejny dobry kwartał agencji zatrudnienia. Popyt na pracowników nie maleje
fot. freepik.com

Popyt na pracowników nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, co szczególnie widać w wynikach agencji zatrudnienia w ramach usługi rekrutacji stałych.

Rekrutacje stałe

Obroty firm członkowskich Polskiego Forum HR (PFHR), członka Konfederacji Lewiatan, w ramach rekrutacji stałych na rzecz polskich pracodawców w trzecim kwartale 2021 roku wyniosły blisko 61 mln PLN. Oznacza to wzrost rok do roku na poziomie 65% (uwzględniając korektę wynikającą ze zwiększenia liczby podmiotów raportujących). Kwartał do kwartału firmy członkowskie uzyskały obroty o 10% wyższe. Równie dobrze mają się rekrutacje na rzecz zagranicznych pracodawców, tu obroty wyniosły 8 mln PLN i były dwukrotnie wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Kolejny dobry kwartał agencji zatrudnienia - 1

- Popyt na pracowników nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Pracodawcy szczególnie intensywnie szukają specjalistów IT/digital, sprzedaży, marketingu, obsługi klienta czy e-commerce. W ostatnim czasie odnotowujemy również wzmożone zainteresowanie kandydatami o profilu HR zarówno twardym, kadrowym, jak i miękkim, wspierającym procesy rekrutacyjne i rozwojowe w firmach. Pracodawcy dostrzegają coraz większe problemy z pozyskaniem pracowników z rynku i skuteczne zarządzanie kompetencjami w organizacjach zyskuje na znaczeniu. Pamiętajmy, że póki co, tylko co piąta firma deklarowała posiadanie diagnozy jakich kompetencji będzie potrzebowała w ciągu najbliższych dwóch lat. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów w obszarze HR może zwiastować zmieniające się podejście pracodawców – komentuje Piotr Dziedzic, członek zarządu PFHR.

Prognozy ekspertów PFHR na czwarty kwartał 2021 roku również są optymistyczne dla rynku rekrutacji stałych. Możemy spodziewać się dalszych wzrostów, choć ich dynamika może być już nieco mniejsza. Potwierdzają to również dane Element i Grant Thorton – w październiku 2021 roku opublikowano o 35% więcej ofert pracy niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku i o 6% więcej niż w 2019 roku.

- Mamy dwa czynniki, których wpływ na sytuację na rynku pracy zaczyna rosnąć i które musimy wziąć pod uwagę. Przede wszystkim ogromna presja na wzrost wynagrodzeń, która może zmusić pracodawców do szukania bardziej kosztowo efektywnych rozwiązań, szybciej niż możemy się tego spodziewać. Tam, gdzie rozwój technologii na to będzie pozwalał, automatyzacji będzie ulegało coraz więcej procesów w przedsiębiorstwach, co na niektórych stanowiskach może przyczynić się do zmniejszenia popytu na pracę. Po drugie, możemy też spodziewać się wzrostu rotacji pracowników, spowodowanej rosnącą rozbieżnością między pracodawcami i pracownikami w podejściu do pracy zdalnej. Pracodawcy częściej skłaniają się w stronę powrotów do biur, podczas gdy dla pracowników to rozwiązanie nie jest już atrakcyjne – dodaje Michał Młynarczyk, członek Zarządu PFHR.

Praca tymczasowa

Dynamika wzrostu liczby pracowników tymczasowych nieco słabnie. W 2Q2021 mieliśmy do czynienia ze wzrostem rok do roku na poziomie 30%, w 3Q2021 wyniósł on tylko 12%. Firmy członkowskie PFHR zatrudniały w tej formie 84 tys. osób. Kwartał do kwartału liczba ta spadła o 3%. Podobne trendy obserwujemy analizując liczbę przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty (FTE), która w badanym okresie wyniosła 39 tys., o 10% więcej niż w poprzednim roku, ale o 8% mniej niż w poprzednim kwartale.

- W dobie rosnących deficytów kompetencyjnych, potrzeba posiadania silnego zespołu pracowników, na stałe związanych z firmą, zaczyna przeważać nad potrzebą elastyczności w zatrudnieniu. Dlatego zapotrzebowanie na pracę tymczasową wróciło do poziomu sprzed pandemii. Czynnik zmienności otoczenia osłabł, pracodawcy przyzwyczaili się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Stąd ogromne wzrosty w rekrutacjach stałych i dużo mniejsze w pracy tymczasowej – mówi Wojciech Ratajczyk, członek zarządu PFHR.

- Wpływ na osłabienie dynamiki wzrostu zapotrzebowania na pracę tymczasową mają też zaburzenia w łańcuchach dostaw, odczuwalne nie tylko w motoryzacji, ale też w produkcji elektronicznej i sektorach powiązanych. To branże związane z pracą tymczasową i przestoje, które mają tam miejsce, są odczuwalne w naszym biznesie – dodaje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Kolejny dobry kwartał agencji zatrudnienia - 2

Obroty firm członkowskich w zakresie pracy tymczasowej rok do roku wzrosły o ok. 19%, osiągając poziom 810 mln PLN. Wartość całego polskiego rynku w tym zakresie w 3Q2021 szacujemy na ok. 1,47 mld PLN.

- Szacujemy, że ten rok praca tymczasowa zakończy z około 25-30% wzrostem. Kolejny rok przyniesie stabilny, dwucyfrowy wzrost rynku. Mimo, że dynamika nie będzie już tak spektakularna, to jednak nadal będzie miała miejsce. Już nie chodzi tylko o elastyczność jaką daje. Dla wielu pracodawców jest to też sposób na pozyskanie kandydatów z rynku. Praca tymczasowa może odegrać kluczową rolę, nie tylko w zatrudnianiu obywateli państw trzecich, ale też w skutecznym aktywizowaniu grup, które w tym momencie są na rynku pracy mniej aktywne: osoby 50+, młode matki, osoby nieaktywne zawodowo powiązane z szeroko rozumianym sektorem rolniczym. Warto zastanowić się jak wykorzystać potencjał naszej branży w tym obszarze – mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Pozostałe usługi firm członkowskich

Reasumując, całkowite obroty firm członkowskich w 3Q2021 roku wyniosły 1,33 mld PLN. Podział na poszczególne usługi wyglądał następująco:

  • 810 mln PLN – praca tymczasowa
  • 336 mln PLN – outsourcing
  • 61 mln PLN – rekrutacje stałe na rzecz polskich pracodawców
  • 8 mln PLN – rekrutacje stałe na rzecz zagranicznych pracodawców
  • 60 mln PLN – delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
  • 19 mln PLN – RPO (Recruitment Process Outsourcing)
  • 4 mln PLN – career management
  • 35 mln PLN – pozostałe obroty

Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk