• Odbierz prezent
Kolejne zmiany w Banku Pekao

W swym komunikacie w godzinach nocnych z wtorku na środę Bank Pekao poinformował o zmianach w zarządzie.

 

Bank Pekao w komunikacie poinformował, że dotychczasowy prezes Pekao - Marek Lusztyn, we wtorek w uzgodnieniu z radą nadzorczą banku, złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu banku. Dodano, że  nie zrezygnował z członkostwa w zarządzie banku. Rezygnacja nie zawierała przyczyny jej złożenia. Jednocześnie rada nadzorcza banku, po ocenie odpowiedniości, powierzyła Markowi Lusztynowi funkcję wiceprezesa zarządu banku i pod warunkiem oraz z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.

W komunikacie poinformowano również, że 21 kwietnia 2020 r. rada nadzorcza banku, po ocenie odpowiedniości, powołała z dniem 22 kwietnia 2020 r., Leszka Skibę - dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku, na funkcję prezesa zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Do chwili spełnienia tych warunków, rada nadzorcza powierzyła mu kierowanie pracami zarządu.

Leszek Skiba ukończył kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne z tytułem magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej i działalności publicznej.

W latach 2009-2015 pracował w Narodowym Banku Polskim, pełniąc funkcję eksperta ekonomicznego. Uczestniczył w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz opracowywał analizy i raporty dotyczące w szczególności gospodarki strefy euro i prognozowania wskaźników makroekonomicznych w strefie euro. Od 2015 r. do 2020 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną i nad legislacją podatkową w latach 2016-2017 oraz wsparcie legislacji dotyczącej rynków finansowych i kapitałowych. Przygotował również zarys reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 14 kwietnia pełnił funkcję wiceprezesa Banku Pekao.

Bank poinformował też, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Banku, po ocenie odpowiedniości, powołała, ze skutkiem od 22 kwietnia 2020 r. Krzysztofa Kozłowskiego w skład zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję wiceprezesa zarządu banku.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk