• Odbierz prezent
Brak pieniędzy = pusty bak
Z artykułu dowiesz się:

- O wynikach Alma Market w I kwartale 2017 r.
- o trudnościach, z którymi boryka się Spółka
- o spadku kursu akcji Spółki

Alma Market opublikowała raport za I kwartał 2017 r. Spółka poniosła stratę. Pomimo mniejszych rozmiarów działalności niż rok temu, strata spółki jest większa. Rynek zareagował na tę informację spadkiem kursu akcji Almy. 

 

Straty coraz większe, przychody coraz mniejsze

Alma Market S.A. w restrukturyzacji zanotowała w I kwartale 2017 r. stratę w wysokości niemal 12 mln zł. To duża różnica w stosunku do niecałego 1 mln straty w I kwartale 2016 r. Sytuacja ta jest tym bardziej niepokojąca, że przychody spadły z ok. 367,8 mln zł w I Q 2016 do ok. 20,6 mln zł w I Q 2017 r. To kilkunastokrotnie mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

 

Zobowiązania wyższe niż majątek

Jak wynika ze sprawozdania przedstawionego w raporcie 1/2017 QSr Spółka ma niemal 128 mln ujemnych kapitałów własnych, co oznacza, że zobowiązania Spółki przekraczają wartość jej majątku.

 

Ujemne przepływy pieniężne

Spółka wykazuje ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej co wskazuje na fakt, że spółka musiała wydatkować więcej środków pieniężnych na swoją główną działalność, niż była w stanie otrzymać z niej wpływów. Co prawda przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej są dodatnie, jednak nie rekompensują w pełni ujemnych przepływów środków pieniężnych.

Skutkiem takiego stanu rzeczy jest zmniejszenie stanu środków pieniężnych Spółki. Bez środków pieniężnych przedsiębiorstwo może stać się jak samochód z pustym bakiem - niby jest, ale nie działa. Co do samych kierunków przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności, to nie powinny jednak dziwić ze względu na trwającą restrukturyzację Spółki.

 

Reakcja rynku

Dużych zmian kursu akcji Alma Market jednak nie widać. Powodem tego może być fakt, że spółka nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem inwestorów, w związku ze swoimi problemami finansowymi i złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, o czym Spółka informowała w lutym, w raporcie 34/2017.

Po ogłoszeniu danych za I kwartał 2017 r. kurs akcji spadł z 0,38 zł do 0,37 zł. Sytuację Spółki lepiej od tej nieznacznej zmiany ceny obrazuje wykres kursu akcji z ostatniego roku.

 

 Kurs akcji Alma Market - 1 rok - 31-05-2017

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk