• Odbierz prezent
Kolejna werbalna próba umocnienia złotego - Glapiński zapowiada zdecydowane działania na rzecz PLN! Czy zatrzyma falę spadkową narodowej waluty?
fot. freepik.com

PL: Dziś o godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny, a w nim szereg danych makroekonomicznych obejmujących m.in. dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w październiku. Według wstępnych danych MRiPS wyniosła ona 5,5% wobec 5,6% we wrześniu. Sytuacja na rynku pracy ulega poprawie, choć nasilenie pandemii może ją spowolnić.

US: O godz. 13:30 opublikowany zostanie protokół z listopadowego posiedzenia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Analitycy będą zwłaszcza skoncentrowani na postrzeganiu przez członków Rady trwałości wysokiej inflacji i perspektyw początku normalizacji polityki pieniężnej w strefie euro.

 

Kolejna werbalna próba umocnienia złotego (PLN). Glapiński zapowiada zdecydowane działania - 1

Źródło: Refinitiv

Wydarzenia i komentarze

PL: Prezes NBP A. Glapiński powiedział, że dalsze osłabienie złotego nie byłoby spójne z fundamentami gospodarki i prowadzoną przez NBP polityką pieniężną. To kolejna wypowiedź prezesa NBP, mająca charakter słownej interwencji, która zwraca uwagę na niekorzystne skutki ewentualnego dalszego osłabienia polskiej waluty. To ważna deklaracja sugerująca niepożądany charakter dalszego osłabienia, co może sugerować bardziej zdecydowane działania w sytuacji dalszej deprecjacji złotego.

GE: Indeks Ifo obrazujący koniunkturę w gospodarce niemieckiej obniżył się w listopadzie do 96,5 pkt z 97,7 pkt przed miesiącem. Jest to już 5 z rzędu spadek tego wskaźnika. Składa się on z dwóch komponentów: oceny bieżącej aktywności i oczekiwań w horyzoncie 6 miesięcy, a w październiku obniżyły się oba. Jak wskazują autorzy badania „wąskie gardła" w przemyśle hamują ożywienie sektora. Jednocześnie IV fala pandemii COVID-19 pogarsza nastoje w handlu i zwłaszcza w usługach. Spadek wskaźnika Ifo w listopadzie stoi w sprzeczności z wtorkowymi danymi PMI. Niemniej wzrost gospodarki niemieckiej znacząco spowolni w IV br., a scenariusz stagnacji nadal jest prawdopodobny.

US: Inflacja PCE (deflator konsumpcji prywatnej), preferowana przez Fed miara inflacji konsumenckiej w USA, wzrosła w październiku do 5,0% r/r z 4,0% r/r, co jest najwyższą wartością od 31 lat. Wzrost cen konsumpcyjnych niezmiennie napędzają ceny energii, choć rośnie także bazowy indeks PCE (bez cen żywności i energii). Wyniósł on w październiku 4,1% r/r wobec 3,7% r/r miesiąc wcześniej, do czego przyczynia się mocny popyt w warunkach problemów zaopatrzeniowych w przemyśle i ciasnego rynku pracy (wczoraj liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA okazała się dużo niższa niż oczekiwano). Proinflacyjne niedobory podażowe w tej gospodarce najprawdopodobniej będą przedłużały się na 2022 r., a zatem wysoka inflacja będzie przekonywała amerykańskich bankierów centralnych do rozpoczęcia w przyszłym roku cyklu podwyżek stóp procentowych (takie są też oczekiwania rynkowe).

US: Według końcowego wyliczenia indeks Uniwersytetu Michigan obrazujący nastroje konsumenckie w USA spadł w listopadzie do 67,4 pkt z 71,7 pkt miesiąc wcześniej. Jest to najniższa wartość od 10 lat. Nastroje psuje inflacja najwyższa od 3 dekad. Nie sądzimy jednak, aby konsumpcja w najbliższych kwartałach znalazła się w recesji zważywszy na oczekiwania dobrej sytuacji na amerykańskim rynku pracy.

 

Kolejna werbalna próba umocnienia złotego (PLN). Glapiński zapowiada zdecydowane działania - 2

Źródło: Refinitiv

Rynki na dziś

Czwartek z uwagi na Dzień Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych powinien upłynąć dość spokojnie. Zmienność powinna być niewielka a najważniejszym momentem dzisiejszego dnia będzie publikacja opisu z listopadowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Nie powinien on – w świetle chociażby niedawnych wypowiedzi prezes Ch.Lagarde – przynieść istotnych korekt w ocenie polityki pieniężnej strefy euro. Wczorajsze zaś minutes z posiedzenia Fed przyniosły nasilenie oczekiwań na szybsze zacieśnianie monetarne w Stanach Zjednoczonych z możliwością przyspieszenia redukcji programu skupu aktywów już w tym miesiącu. Wydarzeniem dnia na krajowym rynku długu będzie przetarg zamiany, na którym Ministerstwo Finansów sprzeda papiery OK0724, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432, a odkupi PS0422, OK0722, WS0922 i WZ1122.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk