• Odbierz prezent
KOGENERA: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 1 kwietnia 2021 roku (2021-04-01 15:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 1 kwietnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 kwietnia 2021 roku wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad w dniu 1 kwietnia 2021 r. nie zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy jakiekolwiek sprzeciwy do podjętych uchwał.
Załączniki
PlikOpis
Zał. Uchwały NZW 01.04.2021.pdfUchwały NWZ z dnia 01 kwietnia 2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERAEnergetyka
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220Wroclaw
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łowiecka24
(ulica)(numer)
071 32 38 100071 3293521
(telefon)(fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.plwww.kogeneracja.com.pl
(e-mail)(www)
896-000-00-32931020068
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Andrzej JedutPrezes Zarządu
2021-04-01Krzysztof KrygWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk